Everything you need to know about salaris, that is, how to read a payslip?

Everything you need to know about salaris, that is, how to read a payslip?

Everything you need to know about salaris, that is, how to read a payslip? 1000 1000 ReadySteadyGo

Wyjeżdżając do pracy do Holandii spotkasz się z kilkoma dokumentami, które na początku mogą być dla Ciebie niezrozumiałe. Jednym z najważniejszych jest salarisspecificatie (salarisstrook), przez Polaków skrótowo nazywany salarisem, czyli holenderski pasek wypłaty. Chcesz wiedzieć, jak odczytywać salaris i co oznaczają jego poszczególne pozycje? Poniżej znajdziesz kompendium wiedzy o tym dokumencie!

Kto i kiedy dostaje salaris?

Napisałeś/łaś CV, znalazłeś/łaś odpowiednią ofertę pracy i wyjechałeś/łaś do pracy do Holandii z agencją READY STEADY GO. Nadchodzi czas pierwszej wypłaty, a na Twoje konto w aplikacji trafia tajemniczy dokument o nazwie salarisspecificatie. Zastanawiasz się, czym on jest? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Popularny salaris to nic innego, jak odcinek wypłaty, który zawiera szczegółowe rozliczenie Twoich zarobków. Otrzymuje go każdy Pracownik, który legalnie pracuje w Holandii, niezależnie od tego, czy zawarł umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą, czy współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Według holenderskiego prawa, salaris jest podstawowym dokumentem płacowym, a jego przekazanie Pracownikowi, drogą mailową lub w formie papierowej, to obowiązek pracodawcy.

Sam salaris zwykle mieści się na jednej stronie kartki A4. Poniżej znajdziesz przykładowy dokument oraz wyjaśnienie jego poszczególnych części. Co prawda składowych salarisa jest bardzo dużo, ale Pracowników zwykle interesuje tylko kilka pozycji: liczba przepracowanych godzin, stawka, procentowość godzin (czy był dodatek zmianowy, jeśli tak, to jaki), kwota netto wypłaty, liczba godzin wakacyjnych oraz ulga podatkowa ET (zwrot kosztów eksterytorialnych).

Blok 1 – Informacje podstawowe

Salaris rozpoczyna się od podania szczegółowych informacji podstawowych, dotyczących zatrudnienia, sposobu obliczenia podatku i danych identyfikacyjnych Pracownika. W tym bloku znajdują się więc takie informacje jak:

 • medew.nr, czyli numer Pracownika;
 • BSN – indywidualny numer podatkowy, który musisz mieć, jeśli pracujesz w Holandii. W jego uzyskaniu jeszcze przed rozpoczęciem pracy pomoże Ci Twój opiekun z agencji;
 • geb.datum – Twoja data urodzenia;
 • loontijdvak – to tabela podatkowa, według której został rozliczony podatek dochodowy;
 • datum indienst – data zatrudnienia w danej firmie;
 • datum uitdienst – data zakończenia pracy; to pole pozostanie puste, jeśli nie zakończyłeś/łaś pracy w tej firmie w danym tygodniu;
 • functie – nazwa stanowiska pracy.

Blok 2 – opis składowych wynagrodzenia

W bloku drugim znajdują się dane dotyczące opodatkowania oraz aktualnego pracodawcy. Najczęściej nie wszystkie będą uzupełnione, ponieważ nie dotyczą Pracowników tymczasowych. Te, które powinny Cię interesować to:

 • byz. tar % – najwyższa stawka procentowa podatku, jaki zapłacisz od wynagrodzenia wypłaconego ponad wynagrodzenie podstawowe, jeśli pracujesz przez cały rok;
 • lnk – to pole dotyczące ulg podatkowych. Jeśli w tym polu widnieje litera J oznacza to, że zastosowano ulgę podatkową, a litera N, że jej nie zastosowano;
 • pns – informacja o tym, czy od wynagrodzenia odprowadzono świadczenie emerytalno-rentowe. Jest ono naliczane po przepracowaniu 26 tygodni. Również w tym przypadku stosuje się oznaczenia J i N;
 • min. uurl. – minimalna stawka godzinowa;
 • loonbeslang – w tym miejscu zobaczysz kwotę, która została zajęta na poczet długów, np. tych ściąganych przez komornika;
 • RC – saldo rozliczeń z pracodawcą, w Twoim przypadku agencją pracy tymczasowej w Holandii. Kwota inna niż 0 pojawi się, jeśli nie wypracujesz wystarczającej ilości godzin (kwota ujemna) lub nie podasz numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia (kwota dodatnia). Pamiętaj, że Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane w euro, więc aby nie tracić na przewalutowaniu  załóż konto w banku w tej walucie lub skorzystaj z aplikacji Revolut.
 • Verloonweek – rok i tydzień, którego dotyczy dane rozliczenie.

W bloku 2 znajdziesz również swoje imię i nazwisko oraz adres, a także nazwę pracodawcy i jego dane.

Blok 3 – kumulacja sald

W tym miejscu znajdziesz zbiorcze informacje dotyczące Twojego wynagrodzenia, nie tylko tego, które ma Ci zostać wypłacone, ale również tego, które pracodawca wypłacił Ci w poprzednim okresie rozliczeniowym (czyli najczęściej w poprzednim tygodniu). W kolumnach tabeli znajdują się części składowe wynagrodzenia:

 • vak. geld – dodatek wakacyjny;
 • vak. uren – liczba dni urlopowych;
 • bw verlof – urlop dodatkowy;
 • fst. Dgn – saldo dni świątecznych;
 • kort verz. – saldo krótkiej nieobecności.

Z kolei w wierszach znajdują się poszczególne salda:

 • saldo oud – kwoty z ostatnio wypłaconego wynagrodzenia, np. z ubiegłego tygodnia;
 • opbouw – saldo wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone, podawane w euro lub w postaci liczby godzin;
 • saldo nieuw – bieżące saldo.

W tabeli znajdziesz też pozycję reservering %, która oznacza wysokość opisywanych dodatków, podaną w procentach. Zatem, jeśli w pozycji vak. geld widnieje 8,33%, oznacza to, że otrzymasz 8,33% dodatku wakacyjnego, który zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za pracę.

Blok 4 – struktura wynagrodzenia brutto

W tej części znajdziesz zbiorcze dane dotyczące bieżącego wynagrodzenia, wyrażonego w kwocie brutto, a więc przed opodatkowaniem i naliczeniem składek na ubezpieczenia. Poszczególne części oznaczają:

 • SVW dagen – dni składkowe, w danym tygodniu jest ich maksymalnie 5;
 • Gewerkte dagen – dni faktycznie przepracowane;
 • Normale uren – godziny w systemie procentowym 100%, a więc godziny podstawowe;
 • Toeslag uren – to godziny ponadwymiarowe, np. te przepracowane w dni świąteczne lub w nocy, za które otrzymasz dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość określa układ zbiorowy pracy (CAO), obowiązujący u Twojego pracodawcy;
 • Onbetaald verlof – godziny urlopowe niepłatne;
 • Wachtdagen compensatie – rekompensata za dzień chorobowy niepłatny.

W poszczególnych kolumnach znajdują się wartości podane liczbowo, np. ilość godzin, kwotowo, np. stawka za jedną godzinę, oraz procentowo.

Blok 5 – podatki od dochodu

W tym bloku znajduje się wyliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jest ono stosunkowo proste do odczytania, ponieważ obejmuje jedynie dwie pozycje – Loonheffing, czyli odprowadzony podatek, oraz Netto, czyli kwotę pozostałą do wypłaty.

Blok 6 – wykaz płatności

Wykazana w bloku 5 kwota netto nie zawsze jest równoznaczna z kwotą do wypłaty. Agencja pracy tymczasowej, zgodnie z warunkami zawartej umowy, potrąci z Twojego wynagrodzenia opłaty za mieszkanie czy związane z nim rachunki. Informację o tych potrąceniach lub dodatkowych naliczeniach, znajdziesz właśnie w bloku 6. Mogą tam widnieć m.in.:

 • Chauffeursvergoeding – dodatek za prowadzenie samochodu służbowego;
 • Inh Huisvesting – odliczenie za mieszkanie;
 • Inh. HV GWE Extra – odliczenie za ponadstandardowe zużycie gazu, wody lub energii elektrycznej;
 • Inh. personeelsvereniging – opłata za przynależność do związku Pracowników.

Blok 7 – podsumowanie

W bloku 7. przyszedł czas na podsumowanie dokonanych na salaris obliczeń. Znajdziesz tam krótką tabelę, w której możesz zobaczyć, ile zarobiłeś w danym tygodniu oraz jaki jest Twój skumulowany wynik finansowy u danego pracodawcy. Tak naprawdę najważniejsze dla Ciebie są trzy części tej tabeli:

 • brutoloon – wynagrodzenie brutto;
 • loonheffing – podatek dochodowy;
 • RC WAS – saldo RC, czyli saldo należności (o nim była już mowa w bloku 2).

Blok 8 – decyzja o kosztach eksterytorialnych (ET)

Holenderskie prawo pozwala agencji pracy tymczasowej na zastosowanie ulgi podatkowej dotyczącej kosztów eksterytorialnych, która obniża wysokość podatku dochodowego dla Pracowników tymczasowych. To, czy skorzystasz z tej ulgi, zależy od Ciebie. Musisz jednak pamiętać, że aby pracodawca mógł ją naliczyć, konieczne jest spełnienie określonych warunków – ich opis znajdziesz w swojej umowie z agencją pracy. Dodatek z tytułu tej ulgi podatkowej na salaris to pozycja Vergoeding ET (N).

Czy teraz potrafisz odczytać swój salaris? 

Na pierwszy rzut oka salaris wydaje się być skomplikowany i trudny do rozszyfrowania, jednak w rzeczywistości najważniejsze dla Ciebie punkty są jasne i czytelne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zwróć się do swojego opiekuna z agencji READY STEADY GO i poproś o pomoc z wyjaśnieniem salarisa. Po przeanalizowaniu kilku takich dokumentów, z pewnością będziesz w stanie w pełni samodzielnie sprawdzić poszczególne elementy Twojego wynagrodzenia i zweryfikować, czy zostały poprawnie naliczone.