Posts By :

ReadySteadyGo

Wszystko, co trzeba wiedzieć o salaris, czyli jak odczytać pasek wypłaty?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o salaris, czyli jak odczytać pasek wypłaty? 1000 1000 ReadySteadyGo

Wyjeżdżając do pracy do Holandii spotkasz się z kilkoma dokumentami, które na początku mogą być dla Ciebie niezrozumiałe. Jednym z najważniejszych jest salarisspecificatie (salarisstrook), przez Polaków skrótowo nazywany salarisem, czyli holenderski pasek wypłaty. Chcesz wiedzieć, jak odczytywać salaris i co oznaczają jego poszczególne pozycje? Poniżej znajdziesz kompendium wiedzy o tym dokumencie!

Kto i kiedy dostaje salaris?

Napisałeś/łaś CV, znalazłeś/łaś odpowiednią ofertę pracy i wyjechałeś/łaś do pracy do Holandii z agencją READY STEADY GO. Nadchodzi czas pierwszej wypłaty, a na Twoje konto w aplikacji trafia tajemniczy dokument o nazwie salarisspecificatie. Zastanawiasz się, czym on jest? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Popularny salaris to nic innego, jak odcinek wypłaty, który zawiera szczegółowe rozliczenie Twoich zarobków. Otrzymuje go każdy Pracownik, który legalnie pracuje w Holandii, niezależnie od tego, czy zawarł umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą, czy współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Według holenderskiego prawa, salaris jest podstawowym dokumentem płacowym, a jego przekazanie Pracownikowi, drogą mailową lub w formie papierowej, to obowiązek pracodawcy.

Sam salaris zwykle mieści się na jednej stronie kartki A4. Poniżej znajdziesz przykładowy dokument oraz wyjaśnienie jego poszczególnych części. Co prawda składowych salarisa jest bardzo dużo, ale Pracowników zwykle interesuje tylko kilka pozycji: liczba przepracowanych godzin, stawka, procentowość godzin (czy był dodatek zmianowy, jeśli tak, to jaki), kwota netto wypłaty, liczba godzin wakacyjnych oraz ulga podatkowa ET (zwrot kosztów eksterytorialnych).

Blok 1 – Informacje podstawowe

Salaris rozpoczyna się od podania szczegółowych informacji podstawowych, dotyczących zatrudnienia, sposobu obliczenia podatku i danych identyfikacyjnych Pracownika. W tym bloku znajdują się więc takie informacje jak:

 • medew.nr, czyli numer Pracownika;
 • BSN – indywidualny numer podatkowy, który musisz mieć, jeśli pracujesz w Holandii. W jego uzyskaniu jeszcze przed rozpoczęciem pracy pomoże Ci Twój opiekun z agencji;
 • geb.datum – Twoja data urodzenia;
 • loontijdvak – to tabela podatkowa, według której został rozliczony podatek dochodowy;
 • datum indienst – data zatrudnienia w danej firmie;
 • datum uitdienst – data zakończenia pracy; to pole pozostanie puste, jeśli nie zakończyłeś/łaś pracy w tej firmie w danym tygodniu;
 • functie – nazwa stanowiska pracy.

Blok 2 – opis składowych wynagrodzenia

W bloku drugim znajdują się dane dotyczące opodatkowania oraz aktualnego pracodawcy. Najczęściej nie wszystkie będą uzupełnione, ponieważ nie dotyczą Pracowników tymczasowych. Te, które powinny Cię interesować to:

 • byz. tar % – najwyższa stawka procentowa podatku, jaki zapłacisz od wynagrodzenia wypłaconego ponad wynagrodzenie podstawowe, jeśli pracujesz przez cały rok;
 • lnk – to pole dotyczące ulg podatkowych. Jeśli w tym polu widnieje litera J oznacza to, że zastosowano ulgę podatkową, a litera N, że jej nie zastosowano;
 • pns – informacja o tym, czy od wynagrodzenia odprowadzono świadczenie emerytalno-rentowe. Jest ono naliczane po przepracowaniu 26 tygodni. Również w tym przypadku stosuje się oznaczenia J i N;
 • min. uurl. – minimalna stawka godzinowa;
 • loonbeslang – w tym miejscu zobaczysz kwotę, która została zajęta na poczet długów, np. tych ściąganych przez komornika;
 • RC – saldo rozliczeń z pracodawcą, w Twoim przypadku agencją pracy tymczasowej w Holandii. Kwota inna niż 0 pojawi się, jeśli nie wypracujesz wystarczającej ilości godzin (kwota ujemna) lub nie podasz numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia (kwota dodatnia). Pamiętaj, że Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane w euro, więc aby nie tracić na przewalutowaniu  załóż konto w banku w tej walucie lub skorzystaj z aplikacji Revolut.
 • Verloonweek – rok i tydzień, którego dotyczy dane rozliczenie.

W bloku 2 znajdziesz również swoje imię i nazwisko oraz adres, a także nazwę pracodawcy i jego dane.

Blok 3 – kumulacja sald

W tym miejscu znajdziesz zbiorcze informacje dotyczące Twojego wynagrodzenia, nie tylko tego, które ma Ci zostać wypłacone, ale również tego, które pracodawca wypłacił Ci w poprzednim okresie rozliczeniowym (czyli najczęściej w poprzednim tygodniu). W kolumnach tabeli znajdują się części składowe wynagrodzenia:

 • vak. geld – dodatek wakacyjny;
 • vak. uren – liczba dni urlopowych;
 • bw verlof – urlop dodatkowy;
 • fst. Dgn – saldo dni świątecznych;
 • kort verz. – saldo krótkiej nieobecności.

Z kolei w wierszach znajdują się poszczególne salda:

 • saldo oud – kwoty z ostatnio wypłaconego wynagrodzenia, np. z ubiegłego tygodnia;
 • opbouw – saldo wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone, podawane w euro lub w postaci liczby godzin;
 • saldo nieuw – bieżące saldo.

W tabeli znajdziesz też pozycję reservering %, która oznacza wysokość opisywanych dodatków, podaną w procentach. Zatem, jeśli w pozycji vak. geld widnieje 8,33%, oznacza to, że otrzymasz 8,33% dodatku wakacyjnego, który zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za pracę.

Blok 4 – struktura wynagrodzenia brutto

W tej części znajdziesz zbiorcze dane dotyczące bieżącego wynagrodzenia, wyrażonego w kwocie brutto, a więc przed opodatkowaniem i naliczeniem składek na ubezpieczenia. Poszczególne części oznaczają:

 • SVW dagen – dni składkowe, w danym tygodniu jest ich maksymalnie 5;
 • Gewerkte dagen – dni faktycznie przepracowane;
 • Normale uren – godziny w systemie procentowym 100%, a więc godziny podstawowe;
 • Toeslag uren – to godziny ponadwymiarowe, np. te przepracowane w dni świąteczne lub w nocy, za które otrzymasz dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość określa układ zbiorowy pracy (CAO), obowiązujący u Twojego pracodawcy;
 • Onbetaald verlof – godziny urlopowe niepłatne;
 • Wachtdagen compensatie – rekompensata za dzień chorobowy niepłatny.

W poszczególnych kolumnach znajdują się wartości podane liczbowo, np. ilość godzin, kwotowo, np. stawka za jedną godzinę, oraz procentowo.

Blok 5 – podatki od dochodu

W tym bloku znajduje się wyliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jest ono stosunkowo proste do odczytania, ponieważ obejmuje jedynie dwie pozycje – Loonheffing, czyli odprowadzony podatek, oraz Netto, czyli kwotę pozostałą do wypłaty.

Blok 6 – wykaz płatności

Wykazana w bloku 5 kwota netto nie zawsze jest równoznaczna z kwotą do wypłaty. Agencja pracy tymczasowej, zgodnie z warunkami zawartej umowy, potrąci z Twojego wynagrodzenia opłaty za mieszkanie czy związane z nim rachunki. Informację o tych potrąceniach lub dodatkowych naliczeniach, znajdziesz właśnie w bloku 6. Mogą tam widnieć m.in.:

 • Chauffeursvergoeding – dodatek za prowadzenie samochodu służbowego;
 • Inh Huisvesting – odliczenie za mieszkanie;
 • Inh. HV GWE Extra – odliczenie za ponadstandardowe zużycie gazu, wody lub energii elektrycznej;
 • Inh. personeelsvereniging – opłata za przynależność do związku Pracowników.

Blok 7 – podsumowanie

W bloku 7. przyszedł czas na podsumowanie dokonanych na salaris obliczeń. Znajdziesz tam krótką tabelę, w której możesz zobaczyć, ile zarobiłeś w danym tygodniu oraz jaki jest Twój skumulowany wynik finansowy u danego pracodawcy. Tak naprawdę najważniejsze dla Ciebie są trzy części tej tabeli:

 • brutoloon – wynagrodzenie brutto;
 • loonheffing – podatek dochodowy;
 • RC WAS – saldo RC, czyli saldo należności (o nim była już mowa w bloku 2).

Blok 8 – decyzja o kosztach eksterytorialnych (ET)

Holenderskie prawo pozwala agencji pracy tymczasowej na zastosowanie ulgi podatkowej dotyczącej kosztów eksterytorialnych, która obniża wysokość podatku dochodowego dla Pracowników tymczasowych. To, czy skorzystasz z tej ulgi, zależy od Ciebie. Musisz jednak pamiętać, że aby pracodawca mógł ją naliczyć, konieczne jest spełnienie określonych warunków – ich opis znajdziesz w swojej umowie z agencją pracy. Dodatek z tytułu tej ulgi podatkowej na salaris to pozycja Vergoeding ET (N).

Czy teraz potrafisz odczytać swój salaris? 

Na pierwszy rzut oka salaris wydaje się być skomplikowany i trudny do rozszyfrowania, jednak w rzeczywistości najważniejsze dla Ciebie punkty są jasne i czytelne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zwróć się do swojego opiekuna z agencji READY STEADY GO i poproś o pomoc z wyjaśnieniem salarisa. Po przeanalizowaniu kilku takich dokumentów, z pewnością będziesz w stanie w pełni samodzielnie sprawdzić poszczególne elementy Twojego wynagrodzenia i zweryfikować, czy zostały poprawnie naliczone.

Rowerowa Holandia – rower jako środek transportu w Holandii

Rowerowa Holandia – rower jako środek transportu w Holandii 1000 1000 ReadySteadyGo

Symbolami Holandii są wiatraki, tulipany i… rowery! To właśnie na tym popularnym dwukołowcu miliony Niderlandczyków podróżuje codziennie do szkoły, pracy, na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi. Jeśli wybierasz się w celach zawodowych do Holandii, przygotuj się na prawdziwe, rowerowe szaleństwo.

Rowery holenderskie, elektryczne, rodzinne

Rowerzyści w Holandii to nieodłączny element krajobrazu – gdzie nie spojrzysz, tam zobaczysz kogoś jadącego na rowerze. Jeśli interesuje Cię praca w Holandii, powinieneś/powinnaś przyzwyczaić się do tego widoku oraz zaakceptować fakt, że również dla Ciebie rower stanie się podstawowym środkiem transportu.

Tradycja vs nowoczesność

Nie będzie to jednak typowy rower górski, tak popularny w Polsce. W Holandii korzysta się najczęściej z rowerów holenderskich, nazywanych również rowerami miejskimi. Mają one nisko ulokowaną ramę, duże koła, zakrzywioną kierownicę, a ich cechą charakterystyczną jest koszyk umieszczony z przodu lub z tyłu.

Rowerem miejskim możesz bez przeszkód poruszać się po miastach, miasteczkach i wsiach, jednak Holendrzy korzystają z nich głównie podczas przemieszczania się na niewielkie odległości, do 7, maksymalnie 10 km. Jeśli trasa wynosi więcej, sięgają po rower elektryczny.

Rowery elektryczne wymagają mniej zaangażowania i wciąż są lepszym środkiem transportu niż samochód. Takim rowerem możesz poruszać się po ścieżkach rowerowych lub po ulicy, a prędkość przemieszczania jest znacznie większa niż w przypadku klasycznego roweru.

Rowery dla Pracowników READY STEADY GO

Nasi Pracownicy również mają do dyspozycji rowery holenderskie i elektryczne – w zależności od zapotrzebowania. Mogą ich używać nie tylko do dojazdów do pracy i z pracy, ale również w czasie wolnym. Dzięki temu bez przeszkód dotrzesz do wyznaczonej firmy oraz skorzystasz z bezpiecznego i bezpłatnego transportu na zakupy, wycieczki czy spotkania towarzyskie.

Rowerowy styl życia

Krótka lekcja historii…

Rowery pojawiły się w Holandii już w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Początkowo były towarem luksusowym, na który mogli sobie pozwolić jedynie najbogatsi, jednak z czasem stały się dostępne również dla średnio zarabiających Holendrów. Chociaż przez długi czas rowery uważano jedynie za nowinkę technologiczną, to szybko zyskały sympatię mieszkańców Holandii. Ówczesne władze wykorzystały ten fakt i wprowadziły podatek od pojazdów silnikowych i rowerów, wpływy przeznaczając na budowę 1400 km ścieżek rowerowych.

…aż do czasów współczesnych

Obecnie dbanie o rowerową infrastrukturę w Holandii należy do zarządów miast. To one decydują o tym, które fragmenty ścieżek rowerowych wymagają renowacji lub gdzie powinny powstać nowe ścieżki. Holendrzy tak pokochali jazdę na rowerach, że tamtejsze Ministerstwo Transportu Drogowego planuje stworzyć rowerowe autostrady łączące największe miasta w kraju. Szacuje się, że w Niderlandach jest obecnie już ponad 35 tys. km wyasfaltowanych ścieżek rowerowych oraz ponad 64 tys. km innych dróg, po których mogą poruszać się rowerzyści (nie licząc standardowych dróg przeznaczonych dla samochodów).

Kto w Holandii jeździ na rowerze?

W Holandii do jazdy na rowerze nikogo nie trzeba namawiać. Tego sposobu poruszania uczą się już małe dzieci, a kłopot z przystosowaniem do rowerowego stylu życia mają głównie imigranci. Holandia łamie też powszechnie znany na całym świecie stereotyp, że na rowerze do pracy jeździ ten, kogo nie stać na samochód.

Na rowerze porusza się tam niemal każdy – zarówno dzieci, jak i dorośli, starzy i młodzi, prezesi firm i pracownicy produkcyjni. Widok elegancko ubranej kobiety czy mężczyzny w garniturze, który przemierza ulice miasta na dwukołowcu, nie jest czymś niespotykanym. Jeżdżenie rowerem w Holandii nie wiąże się więc ze statusem społecznym, a z ogólnie przyjętą praktyką.

Holandia – kraj idealny dla rowerzystów

Ogromna popularność rowerów w Holandii nie wynika jedynie z faktu, że poruszanie się nimi jest ekologiczne i przynosi korzyści zdrowotne. Holandia uznawana jest za kraj najlepiej przystosowany do jazdy na rowerze, dzięki czemu rowerzyści mogą się czuć bezpiecznie i bez problemów przemieszczać się zarówno w mieście, jak i poza nim.

Rowerowa infrastruktura

Państwo zadbało, aby ścieżki rowerowe były równe, gładkie, dobrze oznakowane i oświetlone. Są też na tyle szerokie, aby rowerzyści mogli jeździć obok siebie oraz wyprzedzać się. Tam, gdzie to możliwe, drogi dla rowerów są oddzielone od dróg dla samochodów, jednak jeśli muszą zostać połączone, rowerzyści mają pierwszeństwo przed osobami poruszającymi się samochodem. Taka zasada ma zastosowanie, np. na rondach, których w Holandii nie brakuje.

Co więcej, rowerzyści mogą korzystać z licznych udogodnień. W wielu miejscach pojawiają się parkingi dla rowerów, serwisy rowerowe, komisy z częściami zamiennymi, a także sklepy i wypożyczalnie. Przez rzeki prowadzą specjalne mostki dla rowerów, a tam, gdzie jest to konieczne, również kładki nad jezdniami.

Dodatkową zachętę do poruszania się rowerem stanowi ukształtowanie terenu. Holandia nie jest górzysta, a raczej płaska, nie trzeba więc podjeżdżać pod wysokie górki.

Prawo przychylne rowerzystom

Holenderskim rowerzystom sprzyja nie tylko infrastruktura, ale również prawo. To zakłada, że w wielu miejscach mają oni pierwszeństwo przed samochodami, a kierowcy, przyzwyczajeni do rowerzystów na drogach, są im bardzo przychylni. Z kolei rowerzyści mają obowiązek przestrzegać zasad ruchu drogowego i zachować należytą ostrożność.

Samochody vs rowery

Jeśli dojdzie do kolizji roweru z samochodem, wina najczęściej przypisywana jest kierowcy auta. Co więcej, często jest on zobowiązany do pokrycia około 50% wartości szkód wyrządzonych na rowerze lub rowerzyście.

Mandaty

Nie oznacza to jednak, że rowerzyści są bezkarni. Jeżdżąc rowerem, musisz się liczyć z koniecznością przestrzegania przepisów lub zapłaceniem wysokiego mandatu, jeśli je złamiesz. Każdy rower powinien być wyposażony w światła i co najmniej jeden hamulec. Brak jakiegokolwiek z obowiązkowych elementów wyposażenia może skończyć się kara finansową. Pamiętaj też, aby nie jeździć w słuchawkach lub bez świateł – te wykroczenia mają związek z bezpieczeństwem na drodze, dlatego są karane bardzo wysokimi mandatami.

Niebezpieczeństwa związane z jazdą rowerem

Jazda rowerem po holenderskich drogach jest stosunkowo bezpieczna, na tyle, że nie ma tam obowiązku zakładania kasków. Na trasie trzeba jednak uważać na samochody i pamiętać, że choć jadąc na rowerze masz pierwszeństwo, w wielu sytuacjach kolizja z samochodem może się dla Ciebie skończyć tragicznie.

Ze względu na dużą ilość rowerów oraz ich powszechne użycie, w Holandii zdarza się też wiele kradzieży jednośladów. Zatem, jeśli używasz roweru, pamiętaj o jego dokładnym zabezpieczeniu przed kradzieżą. Rocznie w niewyjaśnionych okolicznościach znika tam ponad 900 tys. rowerów, co stanowi około 5% wszystkich dwukołowców w tym kraju. Odsetek kradzieży, choć wydaje się być niewielki, w rzeczywistości oznacza, że stosując niewystarczające zabezpieczenie, możesz szybko pozbyć się swojego dwukołowca.

Jak się przygotować do jazdy rowerem po Niderlandach?

Jeśli wyjeżdżasz do pracy z naszą agencją, otrzymasz do użytku jeden z rowerów holenderskich lub elektrycznych, w zależności od tego, jak daleko będziesz dojeżdżał/a do firmy. Pamiętaj jednak, że sam/a odpowiadasz za swoje bezpieczeństwo.

Przed wyjazdem zadbaj więc o aplikację na smartfon, która ułatwi Ci nawigację, oraz uchwyt na telefon do roweru, abyś nie musiał/a trzymać smartfonu w ręce. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Co zabrać ze sobą do pracy za granicą?.

Rowerowa Holandia czeka również na Ciebie!

Jeśli jazda rowerem po Holandii budziła Twoje obawy, możesz przestać się bać. Tam na miejscu będziesz po prostu kolejnym rowerzystą. Pamiętaj, że korzystając z roweru wiele zaoszczędzisz, ponieważ nie będziesz musiał/a płacić za paliwo do samochodu, poprawisz kondycję i lepiej zaadoptujesz się w nowych warunkach. Wciąż masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a my chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Jak napisać CV do pracy w Holandii?

Jak napisać CV do pracy w Holandii? 1000 1000 ReadySteadyGo

CV to dla potencjalnego pracodawcy kopalnia wiedzy o Kandydacie. Zasada ta obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również w Holandii, dlatego każdy, kto ubiega się o pracę w tym kraju i chce zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, tym dokumentem może zrobić dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy. Sprawdź, jak napisać CV, dzięki któremu zdobędziesz nową pracę!

Jakie elementy zawiera CV do pracy w Holandii?

Profesjonalne CV to dokument formalny, który ma określoną strukturę i zawiera konkretne informację dotyczące kandydata do pracy. Życiorys składany u holenderskich pracodawców nie różni się znacznie od tego składanego w Polsce. Ma te same elementy, a więc podstawowe informacje o kandydacie (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, kraj pochodzenia), opis doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności oraz wykształcenia.

Pierwsze CV możesz napisać po polsku, a później przetłumaczyć je na język angielski. Ubiegając się o pracę w Holandii za pośrednictwem agencji pracy, przyda się życiorys w dwóch wersjach językowych – po polsku dla pracowników agencji i po angielsku dla pracodawców. Pamiętaj, że nie zawsze zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Zadbaj więc, aby Twoje CV było perfekcyjne – to da Ci szansę na przekonanie do siebie potencjalnego pracodawcy.

 

Przykładowe CV Kandydata aplikującego na ofertę produkcyjno-magazynową.

Dobre CV do pracy w Holandii powinno być jednak napisane w języku angielskim – wielu Holendrów mówi biegle po angielsku, więc nie będą mieć problemu ze zrozumieniem treści życiorysu. O pomoc w tłumaczeniu warto poprosić profesjonalnego tłumacza, który zadba, aby w dokumencie nie było błędów. Pomocy takiej często będzie w stanie udzielić ci również agencja, która pomaga ci w znalezieniu pracy za granicą.

Chcesz napisać dobre CV? Pisz prawdę

Potencjalny pracodawca oczekuje od kandydata przede wszystkim prawdziwych informacji. Nie warto więc naginać prawdy i opisywać w CV umiejętności, których się nie ma. To szczególnie ważne w przypadku znajomości języków obcych – umiejętności językowe łatwo zweryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej, dlatego w CV powinny być opisane zgodnie z prawdą. Jeśli posiadasz prawo jazdy, ale boisz się jeździć samochodem, pomiń informację o tym dokumencie w swoim CV.

Wybierz jedynie szczegóły przydatne w wykonywaniu pracy, o którą się ubiegasz, np. wskaż ukończone kursy i opisz doświadczenie na podobnych stanowiskach. Pamiętaj, że wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą, w przeciwnym wypadku możesz szybko zniechęcić do siebie potencjalnego pracodawcę, jeśli ten wykryje nieścisłości w CV.

 

Przykładowe CV Kandydata aplikującego na ofertę ogrodniczą.

Aby poprawnie napisać CV, używaj zwrotów formalnych

CV jest wizytówką kandydata, powinno być więc napisane starannie i językiem formalnym. Podczas pisania CV należy unikać podawania zabawnych adresów mailowych, np. zawierających słowa „buziaczek”, „kwiatuszek”, itp., a także używania zdjęć z prywatnych imprez lub wakacji. Nie sprawdzą się także zdjęcia z Facebooka, Instagrama lub innych mediów społecznościowych, a także selfie. Warto pomyśleć o zrobieniu dobrego zdjęcia u fotografa, który zadba o odpowiednie tło oraz ułożenie ciała.

Pisanie CV wymaga też poprawności językowej – życiorys musi być napisany bez literówek, błędów językowych czy interpunkcyjnych. Nawet jeśli ubiegasz się o pracę w firmie produkcyjnej lub na stanowisko magazyniera, a do Twoich obowiązków nie będzie należało tworzenie pism, brak błędów w życiorysie świadczy o Twojej staranności i poważnym podejściu do pracy.

Gotowe CV zapisz w formacie pdf; dzięki temu zyskasz pewność, że po otwarciu na innym komputerze dokument nie straci swojej struktury.

Doświadczenie zawodowe i inne sekcje w CV

Pracodawca nie poświęca zbyt wiele czasu na czytanie CV – przejrzenie jednego życiorysu zajmuje mu zaledwie kilka sekund, dlatego pracę uzyskasz tylko wtedy, kiedy napiszesz skuteczne CV. Skuteczne, czyli czytelne, zawierające jedynie niezbędne informacje, dostosowane do pracy na danym stanowisku. Jeśli masz bogate doświadczenie zawodowe, potencjalnemu pracodawcy w CV przedstaw jedynie to, które może mieć znaczenie dla pracy w jego firmie. Podawaj informacje chronologicznie, na górze umieszczając ostatnie zajmowane stanowisko, a na końcu opis pierwszej pracy. Niezbędne są również daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz krótki opis wykonywanych obowiązków. Tak skonstruowane podsumowanie zawodowe będzie jasne i czytelne dla rekrutera.

Życiorys zawodowy nie musi zawierać informacji o wszystkich dotychczasowych pracodawcach. Przy pisaniu CV dokonaj więc selekcji i wybierz firmy, w których zdobyłeś kompetencje przydatne w pracy w Holandii na określonym stanowisku. Nie zapomnij o wypisaniu posiadanych umiejętności. Podobnie jak przy doświadczeniu zawodowym, dostosuj je do konkretnej oferty pracy, np. nie warto pisać o pracy w call center, jeśli ubiegasz się o stanowisko ogrodnika. Wypisz również wszystkie dodatkowe uprawnienia, które są potwierdzone certyfikatami, dyplomami lub innym, oficjalnym dokumentem. Odpowiadając na konkretną ofertę pracy, wspomnij również o swojej dostępności, a więc od kiedy możesz zacząć pracę. Jeśli planujesz przeprowadzić się do Holandii na stałe, możesz o tym wspomnieć w swoim CV. Dla wielu holenderskich pracodawców to kluczowa informacja. Zatrudniając dyspozycyjnego kandydata, który zamieszka na stałe w Holandii, mogą w niego zainwestować, np. wysłać na szkolenia lub kursy, a tym samym zyskać wykwalifikowanego pracownika. To korzyść także dla Ciebie, ponieważ możesz zyskać pewną pracę i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Przykładowe CV Kandydata aplikującego na ofertę wakacyjną.

Napisanie dobrego CV nie jest łatwe, dlatego przy jego tworzeniu przydaje się często kreator CV.  Pomoże on dobrać odpowiednie sekcje CV, a także ułożyć je we właściwej kolejności. Starannie sporządzony życiorys zawodowy z pewnością zwiększa szansę otrzymania pracy. Jeśli napisane CV to dla Ciebie za mało, stwórz również list motywacyjny – holenderscy pracodawcy zwracają dużą uwagę na motywację do pracy kandydata i często pytają o nią podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj też, że Ready Steady Go jest gotowe udzielić Ci wszelkiej pomocy merytorycznej.

Wiesz już, jak napisać CV do pracy w Holandii? To do dzieła!

Stwórz swoje darmowe CV z pomocą Ready Steady Go!Opinie o pracy w Holandii. 5 powodów, dla których warto pracować w tym kraju

Opinie o pracy w Holandii. 5 powodów, dla których warto pracować w tym kraju 1000 1000 ReadySteadyGo

Praca w Holandii kusi coraz większą grupę Polaków. Stale rośnie ilość ofert pracy nie tylko dla Pracowników wykwalifikowanych, ale również dla tych, którzy szukają pracy fizycznej jedynie na kilka miesięcy. O tym, jak wygląda praca w Holandii, opinie można przeczytać różne. Czy warto im wierzyć i pracować w tym kraju?

Praca w Holandii dla niewykwalifikowanych Pracowników

Osoby wykształcone, które znają język angielski w stopniu komunikatywnym oraz posiadają wysokie kwalifikacje, bez problemu znajdą dobrze płatną pracę w Holandii. Na najlepsze zarobki mogą liczyć lekarze, prawnicy, informatycy czy architekci, jednak nie brakuje również ciekawych ofert pracy w Holandii dla Pracowników posiadających znacznie niższe kwalifikacje.

Pracownicy niewykwalifikowani

Wystarczy zajrzeć na stronę internetową agencji pośrednictwa pracy READY STEADY GO, aby przekonać się, że oferty pracy za granicą dla niewykwalifikowanych Pracowników  są bardzo atrakcyjne. Holenderskie firmy oferują dobre warunki pracy, a jeśli Pracownik pracuje solidnie i wykazuje się chęcią do pracy, może liczyć na rozwój, wyższe zarobki oraz lepsze stanowisko pracy.

Praca na krótki czas

Agencje pracy w Holandii poszukują często Pracowników do pracy tymczasowej i sezonowej. Nawet podejmując się zajęcia, które nie wymaga zbyt wielu umiejętności i jest dostępne tylko przez kilka miesięcy, możesz liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.

Zatem, jeśli nie chcesz wyjeżdżać na stałe, a jedynie na krótki czas, agencja READY STEADY GO z pewnością znajdzie dla Ciebie odpowiednią pracę.

Praca dla par

Na pracę w Holandii często decydują się pary, które chcą zarobić i odłożyć pieniądze na wesele, rozkręcenie biznesu, własne mieszkanie lub po prostu spłacić swoje zobowiązania finansowe. Agencje pośrednictwa pracy za granicą organizują takie wyjazdy również dla par. Wyjeżdżając z READY STEADY GO macie pewność, że jako para zostaniecie zakwaterowani razem w pokoju dwuosobowym oraz każde z Was otrzyma propozycje pracy dopasowane do Waszego profilu.

Zarobki powyżej 1600 euro brutto

Niezależnie od tego, czy poszukujesz pracy samodzielnie, czy za pośrednictwem agencji pracy, z pewnością szukasz zajęcia, które będzie odpowiednio płatne. Odpowiednio, czyli tak, aby wystarczyło pieniędzy na życie w Holandii oraz odkładanie części wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w Holandii

Taki poziom zarobków nietrudno osiągnąć. Obowiązuje tam minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie w skali miesiąca. Są one jednak określane dwa razy do roku, najczęściej w styczniu i lipcu, i dotyczą Pracowników pracujących na cały etat. 1 stycznia 2022 roku płacę minimalną wyznaczono na poziomie 1725 euro brutto miesięcznie, co daje 398€ w tygodniu i 78€ dziennie.

Wiekówka

Holandia jest państwem, które mocno stawia na edukację. Z tego powodu w tym kraju obowiązuje tzw. wiekówka – osoby, które nie ukończyły 21 r.ż. zarabiają mniej za tę samą pracę, niż osoby starsze. Holendrzy chcą w ten sposób zachęcić młodzież do edukacji.

Weryfikując wynagrodzenie za pracę, warto więc zwrócić uwagę, czy u danego pracodawcy stosowane są zasady wiekówki. Więcej o tym, jak weryfikować oferty, przeczytasz w artykule Nie daj się zaskoczyć – na co zwracać uwagę w ofertach pracy?

Wysokie zarobki i standard życia

Przeciętny pracownik, który zarabia w Polsce najniższe, ustawowe wynagrodzenie, nie może liczyć na zadowalający standard życia. Najczęściej wystarcza mu środków jedynie na opłacenie podstawowych rachunków oraz zakup średniej jakości produktów spożywczych czy odzieżowych.

Zarobki w Holandii vs zarobki w Polsce

W Holandii, chociaż koszty życia są nieco wyższe niż w Polsce, Pracownik, który zarabia minimalną stawkę, może sobie pozwolić na znacznie więcej, niż Polak pracujący w Polsce.

Standard życia

Otrzymywane w ramach wynagrodzenia pieniądze pozwalają na wynajem mieszkania, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i zakup niezbędnych do życia artykułów, a także oszczędności. Stosunek cen w sklepach do otrzymywanego wynagrodzenia jest znacznie lepszy niż w polskich warunkach, dlatego Pracowników w Holandii stać na więcej niż przeciętnych Pracowników w Polsce.

Mieszkanie

Chęć wyjazdu do pracy w Holandii wiąże się z koniecznością wynajęcia mieszkania lub pokoju. Pracownicy agencji pracy, mogą liczyć na zakwaterowanie zorganizowane przez agencję, co pozwala im zaoszczędzić na wynajmie i poczuć się bezpiecznie.

Standardy mieszkaniowe SNF

Dostępne dla przyjeżdżających do pracy mieszkania muszą spełniać standardy określone przez SNF (Stichting Normeding Flexwonen). Normy te dotyczą zarówno przestrzeni mieszkalnej, jak i bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad higieny w mieszkaniach pracowniczych.

Pracuj mądrze, nie długo, czyli work-life balance

Warunki pracy w Holandii opierają się często na zasadzie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Praca jest ważna, jednak nie powinna wpływać znacząco na życie rodzinne i odpoczynek.

Ilość godzin pracy w tygodniu waha się więc średnio od 35 do 40. Realnie w miejscu pracy pozostajesz jednak nieco dłużej, ponieważ na 8 godzin pracy przypada 1 godzina bezpłatnej przerwy. Rozkłada się ona najczęściej na 3 części: dwa razy po 15 min i raz 30 min.

Czas pracy i nadgodziny

Maksymalny czas pracy wynosi w ciągu dnia 12 godzin, wliczając w to przerwę obiadową, oraz 60 godzin w tygodniu. Pracownicy agencji pracy w Holandii, którzy wyjeżdżają w celach zarobkowych, często wolą pracować dłużej, aby więcej zarobić. Wybierają wówczas oferty pracy, które gwarantują im możliwość wyrabiania nadgodzin i otrzymania za nie dodatkowego wynagrodzenia.

Dodatki płacowe

Płaca w Holandii obejmuje nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale również różnego rodzaju dodatki. Agencja READY STEADY GO wymienia ich rodzaje i wysokość w swoich ofertach.

Można więc liczyć m.in. na dodatek wakacyjny i dodatek zmianowy. Oba wyrażone są jako procent od stawki podstawowej euro brutto.

Dobra praca w Holandii – opinie o Polakach

Holendrzy są uznawani za naród przyjacielski. Chętnie zatrudniają imigrantów, głównie tych z krajów Unii Europejskiej, dla których przygotowano uproszczoną procedurę podejmowania pracy. Polacy nie potrzebują więc specjalnego pozwolenia na pobyt czy pracę i mogą podjąć zatrudnienie, spełniając podstawowe formalności.

Kto zajmuje się formalnościami?

Jeśli szukasz pracy na własną rękę, będziesz musiał ich dopilnować samodzielnie. Agencje pracy zajmują się tym za swoich Pracowników, dlatego wiele osób decyduje się organizację wyjazdu we współpracy z agencją. O tym, dlaczego jeszcze warto współpracować z agencją pracy, przeczytasz tutaj https://readysteadygo.pl/praca-za-granica/praca-za-granica-jak-znalezc-prace-w-holandii/

Polski Pracownik to dobry Pracownik

Polacy są przyzwyczajeni do ciężkiej i wydajnej pracy, dlatego w oczach holenderskich pracodawców uchodzą za dobrych Pracowników. Przykładają się do swoich zadań, pracują sumiennie i chętnie podejmują się nowych wyzwań.

Zadbaj o CV

Jeśli zależy Ci na znalezieniu dobrej pracy, która da Ci szansę na rozwój i wysokie zarobki, wystarczy, że dobrze przygotujesz CV i zaangażujesz się w wykonywane obowiązki. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy w artykule Jak napisać CV do pracy w Holandii?

Praca w Holandii bez znajomości języka niderlandzkiego

Na temat pracy w Holandii krąży wiele mitów, również tych dotyczących kwestii komunikacji. Faktem jest jednak, że Holendrzy dobrze mówią po angielsku i wystarczy znać ten język w stopniu komunikatywnym, aby bez problemu móc porozumiewać się zarówno z przełożonymi w pracy, jak i współpracownikami. Oczywiście, przy podejmowaniu zatrudnienia znajomość języka niderlandzkiego jest dodatkowym atutem, jednak porozumiewanie się w tym języku nie jest warunkiem koniecznym.

Szlifuj angielski z pomocą agencji

Wyjeżdżając do pracy do Holandii, warto mówić po angielsku. Jeśli jednak nie władasz tym językiem w wystarczającym stopniu, jeszcze w Polsce możesz uczęszczać na kursy językowe, m.in. te organizowane przez agencję  READY STEADY GO.

Angielski w aplikacji

Pracownicy tej agencji mają również do dyspozycji darmową platformę edukacyjną  Vivolang, pozwalającą na naukę branżowego angielskiego. Do porozumiewania się na co dzień w języku angielskim lub niderlandzkim przyda się także dobrze znany Tłumacz Google. Więcej szczegółów znajdziesz we wpisie dotyczącym tego, co zabrać na wyjazd do pracy za granicą.

Opinie o pracy w Holandii a rzeczywistość

Jak widać, praca w Holandii ma wiele zalet i zdecydowanie warto się jej podjąć nawet wtedy, kiedy ma trwać jedynie przez krótki czas. Korzystając z pomocy agencji pośrednictwa pracy za granicą READY STEADY GO, możesz znaleźć ciekawą ofertę pracy stałej, tymczasowej lub sezonowej, dzięki której zdobędziesz nowe doświadczenie zawodowe i pieniądze.

Nie daj się zaskoczyć – sprawdź, na co zwracać uwagę w ofertach pracy w Holandii i wybierz najlepszą ofertę już dzisiaj!

Jak się uczyć angielskiego, żeby z łatwością komunikować się w pracy za granicą

Jak się uczyć angielskiego, żeby z łatwością komunikować się w pracy za granicą 1000 1000 ReadySteadyGo

Wyjazd do pracy za granicę to nie tylko ogromna szansa na pozytywne zmiany w życiu, ale również duże wyzwanie logistyczne i komunikacyjne, głównie dla tych osób, które nie znają języka angielskiego. Holendrzy są bardzo otwarci na imigrantów zarobkowych i chętnie przyjmują ich do pracy na szeregowe stanowiska, jednak bardzo cenią tych, którzy mówią po angielsku. Zatem, jak nauczyć się angielskiego, aby uzyskać najlepsze efekty i móc bez przeszkód porozumieć się z pracodawcą i współpracownikami?

Efektywność nauki języka angielskiego w polskiej szkole

W Polsce już od wielu lat proces nauki angielskiego rozpoczyna się w przedszkolu. Kilkuletnie dzieci poznają pierwsze słowa, uczą się piosenek czy podstawowych zwrotów. Z każdym kolejnym rokiem, najpierw w szkole podstawowej, później średniej, nabywają coraz większych umiejętności, aż do matury. Wówczas, kończąc naukę angielskiego, teoretycznie powinni potrafić biegle komunikować się w tym języku. Wielu z nich kontynuuje naukę na wyższej uczelni lub szkole językowej, jednak często zdobyte umiejętności są niewystarczające, aby swobodnie prowadzić konwersację po angielsku.

EF EPI 2021

Te obserwacje zdają się potwierdzać wyniki raportu EF EPI z 2021 roku. EF English Proficiency Index to wskaźnik, który wskazuje poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim wśród osób dorosłych w 112 krajach na świecie. W ostatnim raporcie Niderlandy zajęły pierwsze miejsce, jako kraj, w którym osoby biorące udział w teście wykazały się bardzo wysoką biegłością języka angielskiego, natomiast Polska znalazła się na 16. miejscu.

Efektywność nauki języka w szkole

Chociaż naukę angielskiego w polskiej szkole rozpoczynają już dzieci w pierwszej klasie, to jej efektywność nie jest zbyt wysoka. Pomimo wielu lat nauki angielskiego, znaczna część Polaków wciąż ma problem w swobodnej komunikacji. Jest ona jednak na tyle istotna w pracy za granicą, że warto podjąć wysiłki, aby dobrze nauczyć się języka angielskiego samemu.

Jak nauczyć się angielskiego na poziomie komunikatywnym?

Samodzielna nauka języka angielskiego przed wyjazdem do pracy za granicę nie musi być uciążliwa i trudna. Wystarczy skorzystać z kilku sprawdzonych opcji.

Aplikacje na smartfon

Na początku dobrym rozwiązaniem są darmowe aplikacje dostępne w Sklepie Play lub App Store, które można ściągnąć na swój smartfon. To głównie nauka samych słówek oraz podstawowych zwrotów, jednak stanowi solidny punkt wyjścia do dalszej nauki.

Rozmowy z native speakerem

W nauce języka obcego ważne są jednak nie tylko słówka, ale głównie przełamanie strachu przed samym mówieniem. Aby nauczyć się języka angielskiego, warto więc zainwestować w zajęcia z native speakerem, a więc osobą, dla której angielski jest językiem ojczystym. Native speaker często nie mówi po polsku, dlatego jego uczniowie są zmuszeni do porozumiewania się w języku angielskim, a przez to szlifują swoje umiejętności i szybko nabierają nowych.

Nauka angielskiego w szkole językowej

Wiele osób decyduje się również podjąć naukę języka angielskiego w szkole językowej. Jeśli trafisz na dobrą szkołę, a zajęcia będą odbywać się w małych grupach złożonych z osób o podobnym poziomie znajomości języka, z zajęć wyniesiesz sporo nowych umiejętności. Jednak taka nauka zajmuje zazwyczaj dużo czasu, który niekoniecznie będziesz miał/a przed wyjazdem do pracy za granicę.

Język angielski na kursach w agencji pracy

Agencje pracy za granicą, które organizują wyjazdy dla Pracowników niewykwalifikowanych, dobrze wiedzą, że takie osoby często mają problem z mówieniem w języku obcym, a szybka nauka języka angielskiego jest dla nich kluczowa. Z tego powodu agencja READY STEADY GO organizuje branżowe kursy języka angielskiego, na których możesz nauczyć się języka na poziomie umożliwiającym swobodny rozwój zawodowy w Holandii.

Aplikacje dla Pracowników agencji

Ważne jest to, że uczysz się przydatnych dla Ciebie na co dzień zwrotów i słówek, dopasowanych do branży, w której pracujesz. Pozwala na to platforma Vivolang do samodzielnej nauki angielskiego, do której otrzymasz dostęp za darmo jako Pracownik agencji READY STEADY GO. W ten sposób możesz skutecznie uczyć się angielskiego już po przyjeździe do Holandii, np. podczas podróży do pracy czy w wolnych chwilach po wykonaniu zawodowych obowiązków.

Dużym plusem jest program nauki dopasowany do poziomu umiejętności oraz branży, w jakiej pracujesz. Magazynier znajdzie tam słownictwo używane na hali magazynowej, ogrodnik zwroty dotyczące roślin czy porządkowania zieleni, a pracownik produkcyjny słówka dotyczące produkcji. Swoje umiejętności możesz również szlifować podczas rozmów z lektorem języka angielskiego, dzięki czemu nauczysz się wykorzystywać poznane słownictwo w praktyce. Platforma działa w oparciu o nowoczesne metody nauczania, dlatego korzystanie z niej na co dzień przynosi szybkie efekty. 

Poszukaj pomocy w internecie

Na forach internetowych, a nawet portalach z ogłoszeniami, można znaleźć osoby, które chcą uczyć się języka polskiego, a w zamian oferują możliwość konwersacji po angielsku. Wzajemna nauka przez internet przynosi wiele korzyści obu stronom, jest bezpłatna, efektywna i pozwala nie tylko szybko nauczyć się angielskiego, ale również pozyskać nowe znajomości z ciekawymi ludźmi.

Rozpocznij naukę języka angielskiego już dzisiaj

Szybka nauka angielskiego jest możliwa – wystarczy chcieć i wytrwale pracować nad poznawaniem nowych słówek i zwrotów. Na początku nie musisz znać zasad gramatyki; to nie ona jest najważniejsza w nauce języka angielskiego. Ważniejsze jest to, abyś próbował/a komunikować się w pracy i poza nią, a tym samy zdobywał/a nowe umiejętności.

Pracownik z językiem angielskim ma większe szanse na rynku pracy

Wiesz już jak nauczyć się angielskiego, ale wciąż zastanawiasz się dlaczego powinieneś/powinnaś? To proste – dzięki nauce angielskiego możesz zdobyć lepszą, bardziej odpowiedzialną, a tym samym lepiej płatną pracę w Holandii. Holendrzy bardzo dobrze mówią po angielsku i doceniają Pracowników, z którymi mogą porozumiewać się w tym języku. Zatem jeśli chcesz zarabiać więcej niż przeciętny ogrodnik czy magazynier, znajomość angielskiego pomoże Ci w osiągnięciu tego celu.

Nie mówisz w języku angielskim? Wyjedź do pracy i ucz się na miejscu!

Brak umiejętności mówienia po angielsku nie musi być przeszkodą do wyjazdu do pracy za granicę. W agencji READY STEADY GO znajdziesz oferty dla pracowników bez znajomości angielskiego, więc nie musisz czekać, aż nauczysz się podstawowych słówek. Wyjedź do pracy i ucz się na miejscu. Codzienne obcowanie z ludźmi, którzy mówią po angielsku sprawia, że szybko nauczysz się tego języka, co zbliży Cię do zdobycia lepiej płatnej pracy.

Zainwestuj w siebie już dzisiaj, sprawdź, jak napisać CV do pracy w Holandii, i aplikuj na wybrane stanowiska.

Praca na wakacje w Holandii – jak się przygotować?

Praca na wakacje w Holandii – jak się przygotować? 1000 1000 ReadySteadyGo

Wyjazd do pracy sezonowej za granicę pozwala efektywnie wykorzystać najcieplejsze miesiące w roku, zarobić pokaźną sumę pieniędzy, a przy tym zdobyć doświadczenie zawodowe. Praca na wakacje za granicą to Twój plan na lato? Sprawdź, jak się dobrze przygotować do wyjazdu.

Nie zwlekaj z poszukiwaniem pracy sezonowej

Jeśli szukasz pracy sezonowej na lato, jak najszybciej skontaktuj się z naszą agencją READY STEADY GO, która zajmuje się rekrutacją personelu dla holenderskich pracodawców. Chętnych do pracy nie brakuje, szczególnie na okres wakacji, dlatego na najlepiej płatne stanowiska pracy szybko znajdują się odpowiedni Kandydaci.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na atrakcyjne wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które najlepiej spełniają stawiane wymagania, dlatego dobrze przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Wcześniej sprawdź, jak napisać CV do pracy w Holandii i na co zwracać uwagę w ofertach pracy, aby nie dać się zaskoczyć.

Praca sezonowa jest dla każdego, jednak niektóre cechy są przez pracodawców szczególnie mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku – przy zbiorach warzyw, zbiorach truskawek czy sortowaniu szparagów nie jest tak istotne, jak np. przy pracy na magazynie,
 • poziom znajomości języka angielskiego – im wyższy, tym łatwiej znaleźć atrakcyjną ofertę pracy sezonowej,
 • kwalifikacje, np. prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózek widłowy, itp.

Dodatkowe uprawnienia

Jeśli zależy Ci na pracy na konkretnym stanowisku, wcześniej sprawdź oferty pracy sezonowej w tej branży i zweryfikuj, czy posiadasz odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie, postaraj się o ich uzyskanie. Rekruterzy agencji READY STEADY GO mogą też znaleźć dla Ciebie inną, atrakcyjną ofertę.

Praca na wakacje za granicą ze znajomymi

Najatrakcyjniejsze oferty pracy w czasie wakacji są rozchwytywane często przez studentów, którzy chcą wyjechać dużą grupą. Jeśli jesteś studentem i planujesz wyjazd ze znajomymi, weź pod uwagę, że nie zawsze cała grupa zostanie zakwaterowana w tym samym hotelu lub domu.

Holandia to kraj, do którego co roku w okresie wakacyjnym wyjeżdża tysiące Pracowników sezonowych. W tym czasie brakuje miejsc noclegowych w całej Holandii, dlatego najlepiej dobrać się dwójkami – tak znacznie łatwiej znaleźć wspólny nocleg.

Nawet, jeśli powstanie problem ze wspólnym zakwaterowaniem w jednym domu lub hotelu, to istnieje szansa, że połączy Was miejsce pracy. Z pewnością znajdziecie też czas na spotkania – wystarczy skorzystać z rowerów, które dla Pracowników agencji są dostępne również do celów prywatnych.

Zaplanuj wyjazd na dłużej niż miesiąc

Nawet najlepsza oferta pracy nie będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby, jeśli planujesz wyjazd na zaledwie cztery tygodnie. Im dłuższa będzie Twoja dyspozycyjność, tym większa szansa na zatrudnienie oraz wyższą stawkę na rękę miesięcznie. Największe możliwości na zdobycie pracy za granicą czekają na Kandydatów, którzy chcą pracować od początku lipca do końca września, a więc przez trzy pełne miesiące.

Mile widziane doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy

Wyjeżdżając do pracy sezonowej za granicą nie musisz mieć doświadczenia, choć jest ono mile widziane. Ważniejsze jednak, aby samemu/samej sobie nie stawiać barier w zdobyciu pracy. Im mniej przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia, tym lepiej.

Wyjaśnij wątpliwości

Jeśli masz obawy związane z pracą w chłodni, a stanowisko na produkcji kojarzy Ci się jedynie z koniecznością dźwigania, o swoich wątpliwościach porozmawiaj z doradcą z agencji READY STEADY GO. Wątpliwość dotyczącą pracy, powstałą podczas czytania ogłoszenia, lepiej wyjaśnić od razu, niż dopiero na miejscu w Holandii.

Bariery psychiczne

Postaraj się jednak wyeliminować wszystkie bariery, które są w Twojej głowie. Jeśli boisz się jeździć samochodem, wykup kilka lekcji doszkalających, a opory w mówieniu po angielsku przełamiesz podczas rozmów z native speakerem lub osobami poznanymi w internecie, które tak jak Ty chcą szlifować umiejętności komunikowania się w tym języku. READY STEADY GO oferuje swoim Pracownikom bezpłatny dostęp do platformy do nauki angielskiego, dzięki której szybko nauczysz się nie tylko ogólnych, ale również branżowych zwrotów. Możesz skorzystać także z podszkolenia swoich umiejętności językowych podczas rozmów z lektorem. Znajomość języka jest ważna, dlatego sprawdź, jak się uczyć angielskiego, żeby z łatwością komunikować się w pracy za granicą, i zacznij naukę już teraz.

Przeciwwskazania medyczne

Pamiętaj jednak, że jeśli posiadasz przeciwwskazania zdrowotne, np. do pracy w trudnych warunkach temperaturowych, powiedz o tym rekruterom lub napisz to w CV. Praca sezonowa powinna być dochodowa, ale również bezpieczna dla Twojego zdrowia.

Zaplanuj zawartość swojej walizki

Wyjazd do pracy sezonowej do Holandii wiąże się z tym, że przez kilka tygodni będziesz musiał/a utrzymać się samodzielnie w obcym kraju. Powinieneś/powinnaś więc dobrze się do tego przygotować, pakując do swojej walizki niezbędne ubrania, obuwie oraz inne, przydatne rzeczy. Wybierając wyjazd przez agencję READY STEADY GO, możesz skupić się jedynie na rzeczach osobistych. Kwatery pracownicze są w pełni wyposażone, dlatego nie potrzebujesz naczyń, sztućców lub pościeli.

Odpowiednia odzież

W Holandii panuje nieco inna pogoda niż w Polsce, dlatego nie możesz zapomnieć o odzieży na każdą pogodę, zarówno tę słoneczną, jak i deszczową. Przydadzą się również kremy z filtrem przeciwsłonecznym oraz czapki z daszkiem, szczególnie jeśli wiesz, że będziesz pracować na dworze.

Kosmetyki

Nie musisz zabierać zbyt wielu kosmetyków – te dostępne są w Holandii w podobnej cenie jak w Polsce. Przyda się jednak zapas ręczników jednorazowych, papieru toaletowego oraz zestaw naczyń kuchennych. Szerzej o tym, co powinno znaleźć się w Twoim bagażu, pisaliśmy w artykule – Co zabrać na wyjazd do pracy za granicą?

Lekarstwa

Ważnym elementem są lekarstwa. Jeśli przyjmujesz jakieś leki na stałe lub często, weź ze sobą zapas potrzebny na cały wyjazd, czyli na przynajmniej trzy miesiące. Dostępność leków w Holandii jest znacznie mniejsza niż w Polsce.

Atrakcyjne wynagrodzenie, ale tylko przelewem na konto

Niezależnie, czy będziesz pracować na podstawie umowy z agencją czy bezpośrednio z holenderskim pracodawcą, musisz pamiętać, że wynagrodzenie za pracę jest wypłacane jedynie przelewem na konto bankowe, którego jesteś właścicielem. Przed wyjazdem załóż więc rachunek w euro w jednym z banków lub skorzystaj z konta Revolut. Pamiętaj, że konto musisz założyć na siebie, nie mamę, brata czy kuzyna.

Podróże po Holandii bez znajomości języka

Podstawowym środkiem transportu w Holandii jest rower, zatem dobrze, abyś przygotował/a się na częste podróże właśnie rowerem. Na deszczowe dni przyda się więc płaszcz przeciwdeszczowy, a na co dzień nawigacja w telefonie, bezprzewodowe słuchawki oraz uchwyt na telefon do roweru. Mając taki zestaw, można bezpiecznie poruszać się rowerem, nie tracąc jednocześnie orientacji w terenie.

Praca na okres wakacji to też szansa na zwiedzanie

Jeśli martwisz się tym, że cały okres wakacji spędzisz w pracy, to ucieszy Cię fakt, że agencja READY STEADY GO organizuje pracę sezonową w nadmorskich miejscowościach. Zatem po pracy, a więc w wolnym czasie, możesz odpocząć na plaży, a w weekend pojechać na wycieczkę do większego miasta, np. Amsterdamu, Hagi czy Rotterdamu. Dużym zainteresowaniem cieszy się też studenckie miasto Lejda.

Praca sezonowa w Holandii ma wiele zalet. Wystarczy, że dobrze przygotujesz się do wyjazdu, a te kilka tygodni spędzisz nie tylko efektywnie, ale również miło.Co zabrać na wyjazd do pracy za granicą?

Co zabrać na wyjazd do pracy za granicą? 1000 1000 ReadySteadyGo

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych to poważna decyzja – na kilka miesięcy opuścisz swój dom i będziesz musiał poradzić sobie w nowym miejscu. Aby maksymalnie ułatwić sobie życie i pracę, powinieneś dobrze przygotować się do wyjazdu i zabrać ze sobą zarówno niezbędne, jak również po prostu przydatne rzeczy.

Co zabrać na wyjazd za granicę do pracy? Lista niezbędnych rzeczy

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz do kraju należącego do Unii Europejskiej, czy do państwa niezrzeszonego w UE, musisz zabrać ze sobą niezbędne dokumenty i spełnić kilka obowiązków.

Dokumenty

Tym, o czym przede wszystkim należy pamiętać, są dokumenty potwierdzające tożsamość, a więc dowód osobisty i paszport. Wyjeżdżając do Holandii lub innego państwa ze strefy Schengen, wystarczy dowód osobisty, jednak jeśli posiadasz paszport, również zabierz go ze sobą. Przed wyjazdem sprawdź ich datę ważności – jeśli jest zbyt krótka, wyrób nowy dokument. Potrzebujesz na to około 30 dni, więc nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę.

Przebywając w Holandii, pamiętaj, aby nie nosić obu dokumentów razem. Jeśli któryś z nich ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży, będziesz mógł posługiwać się drugim dokumentem. W przypadku, w którym utracisz oba, pomoc uzyskasz w Ambasadzie RP w Hadze. Z urzędem możesz skontaktować się mailowo, telefonicznie lub osobiście – niezbędne telefony i adresy znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/holandia/ambasada.

Choć nie jest ono koniecznością, przyda się również prawo jazdy. Jego posiadanie to dodatkowy atut dla pracodawcy oraz szansa na znalezienie lepszej pracy. Jeśli masz prawo jazdy, możesz pracować jako kierowca lub dostawca, a dodatkowo zyskujesz większą elastyczność poruszania się po Holandii, nie tylko na trasie dom – praca.

Konto w banku

Wyjazd do pracy za granicę wiąże się oczywiście z otrzymywaniem wynagrodzenia. W Holandii jest ono wypłacane jedynie przelewem na konto w banku, dlatego jeśli jeszcze go nie masz, musisz je założyć. Obowiązującą walutą jest euro, dlatego powinien być to rachunek walutowy właśnie w tej walucie. Wypłaty są przelewane jedynie na konto, które należy do Pracownika, dlatego musisz posiadać rachunek, którego jesteś właścicielem. Nie możesz korzystać z konta siostry, żony, ojca czy współpracownika.

Jeśli nie masz własnego konta walutowego i nie chcesz go zakładać, możesz skorzystać z konta Revolut. Dzięki niemu nie tylko odbierzesz swoje wynagrodzenie za pracę, ale również wygodnie i szybko zapłacisz rachunki lub dokonasz innych płatności. Jak założyć konto Revolut znajdziesz tutaj: https://readysteadygo.pl/praca-za-granica/nowy-wpis/.

Telefon z dostępem do internetu

Praca za granicą wygląda inaczej niż w Polsce. Tutaj znasz najbliższą okolicę, posługujesz się miejscowym językiem i nawet jeśli się zgubisz, zawsze możesz zapytać o drogę. Przebywając w Holandii, nie będzie to już tak łatwe. W sprawnej komunikacji pomoże Ci telefon z dostępem do internetu.

Za pomocą telefonu będziesz komunikować się z holenderskim biurem pracy, otrzymasz plan pracy, a także tygodniowe rozliczenie, tzw. salaris, czyli odpowiednik polskiego paska płac. Na telefonie możesz również zainstalować aplikację z nawigacją, dzięki której będziesz mógł bez problemu poruszać się po mieście – do pracy, sklepu czy okolicznych zabytków.

Gotówka

Początki zawsze są trudne i dopiero na miejscu okaże się, czy w Twojej walizce znajduje się wszystko, co jest potrzebne w pierwszych dniach w pracy. Aby się zabezpieczyć, dobrze jest mieć przy sobie nieco gotówki – tyle, żeby wystarczyło na pierwsze dwa tygodnie, a więc minimum do pierwszej wypłaty.

Rzeczy przydatne na wyjazd do pracy za granicą

O tym, co zabrać na wyjazd za granicę do pracy, decyduje to, gdzie wyjeżdżasz, a także jakich warunków możesz spodziewać się na miejscu. Dobre przygotowanie to podstawa, dlatego przed wyjazdem do pracy do Holandii, pomyśl o wszystkim, co przydaje Ci się w życiu w Polsce.

Odzież na każdą pogodę

Wyjeżdżając do pracy za granicę, musisz zadbać o odpowiednie ubrania i obuwie. Kupowanie wszystkiego na miejscu nie jest dobrym pomysłem, ponieważ holenderskie ceny różnią się od polskich, a podstawowe elementy odzieży mogą być znacznie droższe.

Pamiętaj więc, aby wziąć ze sobą ubrania na każdą pogodę i spakować zarówno rzeczy na chłodne dni, jak i na te cieplejsze. Aby niczego nie zapomnieć, zrób listę. Powinny się na niej znaleźć:

 • odzież termiczna, np. z Decathlonu,
 • płaszcz przeciwdeszczowy,
 • dwie czapki – ciepła i z daszkiem,
 • dwie pary rękawiczek,
 • specjalistyczne buty ochronne – jeśli jeszcze ich nie posiadasz, możesz je kupić podczas podpisywaniu kontraktu w biurze. Niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w naszym informatorze.

Przyda się z pewnością zapewniająca komfort bielizna, kilkanaście par skarpet oraz wygodne spodnie, koszulki i bluzy.

Leki

W Twoim bagażu powinny się znaleźć również leki, szczególnie te, które przyjmujesz na stałe lub często. Zabierz ze sobą zapas na trzy miesiące. Przydadzą się również leki na podstawowe dolegliwości, a więc środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, maść przeciwzapalna, pomocna przy bólach mięśni, a także coś na wypadek zatrucia pokarmowego, czyli węgiel aktywny, elektrolity lub środki przeciwbakteryjne.

Kosmetyki

Jeśli masz swoje ulubione kosmetyki lub środki higieniczne, uzupełnij w nie swój bagaż. Najlepiej zabrać ich większą ilość, ale dostosuj ją do wolnego miejsca w walizce. Potrzebne rzeczy możesz też kupić na miejscu, a ze sobą zabrać jedynie zapas na pierwszy miesiąc.

Środki czystości

Kwatery dla Pracowników są umeblowane, jednak nie znajdziesz tam podstawowych środków czystości. Na początek przyda się więc proszek do prania lub kapsułki, płyn do mycia naczyń i gąbka, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe czy chusteczki higieniczne. Nie bierz jednak zbyt dużo – środki czystości możesz kupić na miejscu w cenie podobnej jak w Polsce.

Żywność

Wyjeżdżając z Polski, z pewnością będziesz tęsknić za ulubionymi potrawami czy produktami. Jeśli jest to żywność, która ma długi termin przydatności do spożycia i nie wymaga przechowywania w lodówce, możesz ją zabrać ze sobą. W miejscu zakwaterowania jest dostęp do lodówki, jednak miejsce w niej jest ograniczone dla każdego Pracownika, dlatego nie włożysz do niej zbyt wielu produktów.

Co jeszcze zabrać na wyjazd za granicę do pracy?

Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony i lepiej nosić niż się prosić. Te dwa powiedzenia znajdują zastosowanie podczas przygotowań do wyjazdu za granicę do pracy.

Zapasowy telefon

Jak już wiesz, posiadanie sprawnego telefonu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala on na stały kontakt z pracodawcą oraz pomaga w poruszaniu się po okolicy. Aby nie zostać bez możliwości kontaktu, weź ze sobą zapasowy telefon. Skorzystasz z niego, jeśli podstawowy sprzęt ulegnie awarii lub go zgubisz, a nie będziesz chciał wydawać pieniędzy na zakup nowego.

Holenderska karta SIM

Kontaktowanie się z pracodawcą lub obsługą biura pracy za granicą, wymaga posiadania holenderskiego numeru telefonu. Jeśli nie otrzymasz karty SIM w biurze, postaraj się ją kupić samodzielnie. To pozwoli Ci zaoszczędzić na połączeniach z polskiego numeru na holenderskie. W taką kartę możesz zaopatrzyć się jeszcze przed wyjazdem z Polski, np. kupując ją na Allegro lub już po przyjeździe do Holandii.

Uchwyt na telefon do roweru

W Holandii Twoim podstawowym środkiem transportu będzie rower. Aby bezpiecznie poruszać się nim po holenderskich drogach, a jednocześnie nie zgubić się, przyda się uchwyt do telefonu montowany na rowerze. Dzięki niemu będziesz mógł wygodne i bezpieczne korzystać z nawigacji podczas jazdy.

Zestaw kuchenny

Kwatery udostępniane przez READY STEADY GO są w pełni wyposażone w niezbędne naczynia, sztućce i garnki, z których każdy lokator może korzystać. Jednak jeśli wolisz mieć własny talerz lub kubek, możesz zabrać ze sobą nie tylko suchy prowiant, ale również zestaw naczyń i sztućców, który pozwoli Ci swobodnie spożywać posiłki. 

Zanim wyjedziesz za granicę do pracy, zainstaluj na telefonie kilka aplikacji

Już w trakcie podróży do Holandii przekonasz się, że posiadanie na telefonie niektórych aplikacji potrafi znacznie ułatwić życie. Przyda Ci się przede wszystkim Tłumacz Google, dzięki któremu znacznie łatwiej będzie Ci się komunikować zarówno po angielsku, jak i niderlandzku, np. podczas zakupów spożywczych.

Po przyjeździe sprawdzi się także Vivolang, czyli platforma do nauki języka angielskiego, dostępna za darmo dla Pracowników agencji READY STEADY GO. Do kontaktu z rodziną i przyjaciółmi przyda się WhatsApp. Dzięki tej aplikacji zadzwonisz na numery zagraniczne bez żadnych opłat.

Nie zapomnij o skutecznej nawigacji, np. aplikacji Maps.Me, która nie wymaga dostępu do internetu. Dostępna tam opcja tworzenia pinezek pozwoli Ci nanieść na mapę i zapisać najczęściej wykorzystywane lokalizacje, np. pracę lub dom.

Wyjazd do pracy nie taki straszny

Planując wyjazd do pracy, dobrze jest zrobić listę rzeczy, które powinny znaleźć się w podróżnej walizce. Jeśli chcesz jeszcze lepiej przygotować się do wyjazdu, przeczytaj artykuł “Zarobki w Holandii – dlaczego nie otrzymuję ofert z wyższą stawką godzinową?”, w którym znajdziesz kilka przydatnych informacji o tym, co u Pracowników cenią holenderscy pracodawcy.

Teraz już wiesz, co zabrać na wyjazd za granicę do pracy i jak się do niego przygotować, więc sporządzenie listy będzie znacznie łatwiejsze. Zatem, do dzieła!