Praca na własny rachunek w Holandii – rozliczanie podatków i przeniesienie firmy z Polski

Praca na własny rachunek w Holandii – rozliczanie podatków i przeniesienie firmy z Polski

Praca na własny rachunek w Holandii – rozliczanie podatków i przeniesienie firmy z Polski 1000 1000 ReadySteadyGo

Praca na własny rachunek w Holandii to wiele potencjalnych korzyści, jak szansa na wyższe zarobki i obecność na rynku cechującym się niższą konkurencyjnością, niż Polski. Wiążą się z tym jednak pewne formalności, których znajomość znacznie ułatwi Ci proces podjęcia samozatrudnienia – szczególnie, jeśli rozważasz przeniesienie firmy z Polski. W tym poradniku poznasz kilka mniej oczywistych zagadnień prawnych, które ułatwią proces pracy na własny rachunek w Holandii i podjęcie decyzji, czy to ścieżka kariery odpowiednia dla Ciebie.

Jak rozliczać się z holenderskim urzędem skarbowym jako osoba samozatrudniona w Holandii?

Jednym z najważniejszych aspektów samozatrudnienia w Holandii jest rozliczanie się z holenderskim urzędem skarbowym (Belastingdienst). Osoby samozatrudnione muszą składać deklaracje podatkowe co kwartał (podatek VAT) i co rok (podatek dochodowy). 

Podatek VAT w Holandii wynosi 21% dla większości towarów i usług, 9% dla niektórych artykułów spożywczych, produktów farmaceutycznych i usług kulturalnych oraz 0% dla eksportu i usług międzynarodowych. Jeśli świadczysz usługi na rzecz polskiej firmy, musisz sprawdzić, czy obowiązuje Cię zasada odwrotnego obciążenia, co oznacza, że to odbiorca usługi ma obowiązek naliczyć i zapłacić podatek VAT w swoim kraju.

Podatek dochodowy w Holandii obliczany jest na podstawie dochodu netto osoby samozatrudnionej, po odliczeniu kosztów prowadzenia firmy i ewentualnych ulg podatkowych. Jest on wyższy, niż w Polsce – wynosi 36,93% dla dochodów do 73071€ rocznie i 49,50% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Koszty, które można odliczyć od dochodu to np. zakup sprzętu lub rozwoju własnych kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy – a więc wszystko to, co jest bezpośrednio związane z prowadzeniem i rozwojem własnej działalności.

Osoba samozatrudniona w Holandii ma obowiązek wystawiać faktury za swoje usługi lub towary, zawierające m.in. numer identyfikacji podatkowej (BTW-nummer), datę, kwotę brutto i netto oraz stawkę VAT.

Rozliczanie podatku VAT w Holandii może okazać się skomplikowane, dlatego warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia księgowego lub doradcy podatkowego w procesie zakładania firmy oraz jej rozliczania. Pomoc uzyskasz również w holenderskim urzędzie skarbowym oraz organizacjach wspierających osoby samozatrudnione w Holandii:

ZZP Nederland – organizacja reprezentująca interesy ponad 50 tysięcy osób samozatrudnionych w Holandii. Oferuje ona porady prawne, ubezpieczenia, szkolenia i wsparcie sieciowe dla swoich członków.

FNV Zelfstandigen – związek zawodowy dla osób samozatrudnionych z różnych branż. Pomaga on w negocjowaniu warunków pracy i umów, zapewnia pomoc prawną i doradztwo podatkowe oraz organizuje spotkania i warsztaty dla osób samozatrudnionych.

PZO – platforma dla osób samozatrudnionych z sektora usług. Zajmuje się ona lobbowaniem na rzecz lepszych warunków pracy i rozwoju dla osób samozatrudnionych, a także oferuje im informacje, szkolenia i możliwości nawiązywania kontaktów.

Praca na własny rachunek w Holandii – jakie ulgi podatkowe Ci przysługują?

Holenderskie prawo przewiduje szereg ulg podatkowych i możliwości odliczeń, zależnych od szeregu czynników indywidualnych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na oficjalnej stronie holenderskiego rządu poświęconej osobom samozatrudnionym – Subsidies and tax schemes for self-employed professionals | Business.gov.nl

Jednak nawet z oficjalnym, rządowym źródłem, odnalezienie się w gąszczu informacji podatkowych może być trudne dla początkującego przedsiębiorcy. Dlatego tutaj również warto rozważyć skorzystanie z usług radcy prawnego lub księgowego – konsultacja będzie płatna, jednak istnieje duża szansa, że pozwoli Ci ona zaoszczędzić znacznie więcej, niż koszt zasięgnięcia profesjonalnej porady i opinii specjalisty.

Przeniesienie polskiej firmy do Holandii – czy jest możliwe?

Przeniesienie polskiej firmy do Holandii może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność na rynku unijnym. Niestety, nie istnieje na to prosty przepis i zwykle wymaga to po prostu zamknięcia działalności w Polsce, a następnie zarejestrowania jej w Holandii. O tym, jakie warunki musisz spełnić, aby zarejestrować firmę w Holandii, dowiesz się w naszym poprzednim artykule.

Przy zamykaniu działalności w Polsce i otwieraniu jej w Holandii, kluczowe jest spełnienie związanych z tym obowiązków prawnych – musisz zmienić swoją rezydencję podatkową na holenderską, co oznacza, że od tej pory będziesz podlegać holenderskim przepisom podatkowym i tam odprowadzać swoje podatki.

Ponadto, jeśli przeniesienie firmy spowoduje wyjście z polskiego systemu podatkowego bez sprzedaży majątku firmy, może być pobrany tzw. exit tax od niezrealizowanych zysków. Exit tax to podatek dochodowy od różnicy między wartością rynkową a wartością księgową majątku firmy na dzień przeniesienia siedziby.

Tymczasowe przeniesienie polskiej firmy do Holandii i zaświadczenie A1

Polski przedsiębiorca, który chce czasowo przenieść swoją działalność za granicę może nadal podlegać ubezpieczeniom i opłacać składki w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaświadczeniu A1, poświadczającym opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce. Należy złożyć je w  ZUS za pomocą platformy internetowej PUE ZUS, tam też możesz pobrać jego wzór.

Do zaświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający rejestrację działalności za granicą oraz dowody wykonywania pracy. Zaświadczenie A1 jest wydawane na określony czas i może być wycofane przez ZUS w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Pozorne samozatrudnienie

Pozorne samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba pracująca w Holandii na własny rachunek jest w rzeczywistości zależna od jednego lub kilku zleceniodawców i nie ma pełnej swobody w wykonywaniu swojej pracy – co oznacza, że nie zostają spełnione formalne warunki prawne do bycia samozatrudnionym. 

Wiąże się to z szeregiem negatywnych konsekwencji, jak brak ubezpieczenia społecznego, chorobowego i niższa emerytura. Naraża Cię to również na kary podatkowe lub administracyjne. Aby uniknąć pozornego samozatrudnienia, należy upewnić się, czy spełnia się określone ustawowo kryteria prawdziwego samozatrudnienia – opisaliśmy je w poprzednim artykule.

Jeśli nie jesteś pewnym swojej sytuacji, możesz skorzystać z pomocy organizacji takich jak FairWork lub Belastingdienst, które udzielają porad i pomocy w sprawdzeniu statusu podatkowego i ubezpieczeniowego. 

Praca na własny rachunek w Holandii – co dalej?

Ten i poprzedni artykuł dają Ci kluczowe informacje na temat prawa i regulacji związanych z pracą w oparciu o samozatrudnienie w Holandii. W kolejnym artykule udzielimy Ci szereg przydatnych wskazówek na temat tego, jak szukać klientów i budować wizerunek eksperta, a tym samym zwiększyć swoje zarobki!