Salaris – jak czytać pasek wypłaty z Holandii?

Salaris – jak czytać pasek wypłaty z Holandii?

Salaris – jak czytać pasek wypłaty z Holandii? 1000 1000 ReadySteadyGo

Holandia to od wielu lat niezwykle popularny kierunek emigracji zarobkowej. Aktualne szacunki pokazują, że w Holandii żyje już ponad 250 tysięcy Polaków. Największą grupę stanowią tu niewątpliwie pracownicy przyjeżdżający do Niderlandów sezonowo. Co jest ich głównym motywatorem? Przede wszystkim wysokie zarobki, a także stosunkowo bliskie położenie geograficzne.

Planujesz podjęcie pracy w Holandii? Ten dokument warto poznać w pierwszej kolejności

Rozpoczynając pracę w Holandii, spotkasz się z kilkoma dokumentami, które być może na samym początku nie będą dla Ciebie w pełni zrozumiałe. Warto wiedzieć, że jednym z najważniejszych dokumentów jest salarisspecificatie (salarisstrook), który przez naszych rodaków nazywany jest potocznie “salarisem”. Czym jest salaris i dlaczego warto w pierwszej kolejności zapoznać się z poszczególnymi elementami tego dokumentu?

Salarisspecificatie to holenderski odcinek wypłaty

Popularny salaris to nic innego jak holenderski pasek wynagrodzeń. Otrzymasz go wraz ze swoją pierwszą holenderską wypłatą. Warto zatem za wczasu wiedzieć, jak go odczytywać i co oznaczają poszczególne pozycje tego najpopularniejszego dokumentu. W salarisstrook zawarte są powiem wszystkie składowe Twoich zarobków, a także końcowa kwota Twojej wypłaty.

Czy odcinek wypłaty otrzymuje każda osoba pracująca w Holandii?

Oczywiście! Warto wiedzieć, że salaris otrzymuje każdy pracownik, który jest legalnie zatrudniony w Holandii i to nie zależnie od tego, czy jest on zatrudniony bezpośrednio u pracodawcy, czy jest zatrudniony w agencji pracy tymczasowej. Według holenderskiego prawa, salaris stanowi podstawowy dokument płacowy, a każdy pracodawca ma obowiązek przekazania go w formie papierowej bądź elektronicznej do pracownika.

Jak wygląda salaris, który jest załączany do każdej holenderskiej wypłaty?

Sam salaris to dokument, który zwykle mieści się na jednej stronie kartki w formacie A4. Co prawda jego składowych jest wiele, jednak pracownika zwykle interesuje tylko kilka najważniejszych pozycji:

 1. Liczba przepracowanych godzin;
 2. Stawka;
 3. Procentowość godzin (czy był dodatek zmianowy, jeśli tak, to jaki);
 4. Kwota netto wypłaty;
 5. Liczba godzin wakacyjnych;
 6. Ulga podatkowa ET (zwrot kosztów eksterytorialnych).

Poniżej znajdziesz przykładowy dokument oraz wyjaśnienie jego poszczególnych części.

Salaris blok 1:

Podstawowe informacje

Blok pierwszy salaris obejmuje podstawowe informacje. Dotyczą one między innymi zatrudnienia, sposób obliczenia podatku, dane identyfikacyjne pracownika.

W tym bloku znajdziesz zatem takie informacje jak:

 • medew.nr – numer pracownika;
 • BSN – indywidualny numer podatkowy, który musisz mieć, jeśli pracujesz w Holandii. W jego uzyskaniu jeszcze przed rozpoczęciem pracy pomoże Ci Twój opiekun z agencji. Więcej o tym, czym jest BSN i jak go wyrobić przeczytasz w tym artykule.
 • geb.datum – Twoja data urodzenia;
 • loontijdvak – to tabela podatkowa, według której została rozliczona wartość Twojego podatku dochodowego;
 • datum indienst – Twoja data zatrudnienia w danej firmie;
 • datum uitdienst – Twoja data zakończenia pracy. (Oczywiście to pole pozostanie puste, jeśli nie zakończyłeś/łaś pracy w tej firmie w danym tygodniu);
 • functie – nazwa Twojego stanowiska pracy.
Szukasz pracy bez wykształcenia i znajomości języka?

A może chcesz poznać realia pracy w Holandii
bezpośrednio od pracowników?

Dołącz do naszej grupy na FB!

Salaris blok 2:

Struktura Twojego wynagrodzenia i podatki

W drugim bloku swojego paska wynagrodzeń znajdziesz informacje dotyczące opodatkowania Twojej pensji, a także informacje dotyczące Twojego pracodawcy. Pamiętaj jednak, że wiele pozycji pozostanie pustych, ponieważ najczęściej nie dotyczą one pracownika tymczasowego.

Jakiego rodzaju informacje znajdziesz w tym bloku? Niższe informacje powinny Cię zainteresować:

 • byz. tar % – najwyższa stawka procentowa podatku, jaki zapłacisz od wynagrodzenia wypłaconego ponad wynagrodzenie podstawowe jeśli pracujesz przez cały rok;
 • lnk – to pole dotyczące ulg podatkowych. Jeśli w tym polu widnieje litera J oznacza to, że zastosowano ulgę podatkową, a litera N, że jej nie zastosowano;
 • pns – informacja o tym, czy od wynagrodzenia odprowadzono świadczenie emerytalno-rentowe. Jest ono naliczane po przepracowaniu 26 tygodni. Również w tym przypadku stosuje się oznaczenia J i N;
 • min. uurl. – minimalna stawka godzinowa;
 • loonbeslang – w tym miejscu zobaczysz kwotę, która została zajęta na poczet długów, np. tych ściąganych przez komornika;
 • RC – saldo rozliczeń z pracodawcą, w Twoim przypadku agencją pracy tymczasowej w Holandii. Kwota inna niż 0 pojawi się, jeśli nie wypracujesz wystarczającej ilości godzin (kwota ujemna) lub nie podasz numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia (kwota dodatnia). Pamiętaj, że Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane w euro, więc aby nie tracić na przewalutowaniu  załóż konto w banku w tej walucie lub skorzystaj z aplikacji Revolut.
 • Verloonweek – rok i tydzień, którego dotyczy dane rozliczenie.

Salaris blok 3:

Ile zarobiłeś w danym tygodniu? Wszystko o Twoim wynagrodzeniu

W tym miejscu znajdziesz zbiorcze informacje dotyczące Twojego wynagrodzenia brutto, jednak nie tylko tego, które ma Ci zostać wypłacone, ale również tego, które pracodawca wypłacił Ci w poprzednim okresie rozliczeniowym. Najczęściej jest to poprzedni tydzień.

Co składa się na Twoje wynagrodzenie? W poniższej liście znajdziesz części składowe wynagrodzenia w Holandii:

 • vak. geld – dodatek wakacyjny;
 • vak. uren – liczba dni urlopowych;
 • bw verlof – urlop dodatkowy;
 • fst. Dgn – saldo dni świątecznych. O tym, jakie są święta i dni wolne od pracy w Holandii, przeczytasz w tym artykule.
 • kort verz. – saldo krótkiej nieobecności.

Przyjrzyjmy się również poszczególnym saldom. Opisują one Twoje wynagrodzenie, które zostało Ci już wypłacone w przeszłości, a także wynagrodzenie, które zostanie wypłacone w najbliższym czasie:

 • saldo oud – kwoty z ostatnio wypłaconego wynagrodzenia, np. z ubiegłego tygodnia;
 • opbouw – saldo wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone, podawane w euro lub w liczbie przepracowanych godzin;
 • saldo nieuw – bieżące saldo.

Warto również zwrócić uwagę na kwotę dodatku urlopowego. W tabeli znajdziesz też pozycję reservering %, która oznacza wysokość opisywanych dodatków, podaną w procentach. Zatem, jeśli w pozycji vak. geld widnieje 8,33%, oznacza to, że otrzymasz 8,33% dodatku wakacyjnego, który zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za pracę.

Salaris blok 4:

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące struktury Twojego wynagrodzenia brutto

W tej części znajdziesz zbiorcze dane dotyczące bieżącego wynagrodzenia wyrażonego w kwocie brutto, a więc przed opodatkowaniem i naliczeniem składek na ubezpieczenia. Co oznaczają poszczególne części?

 • SVW dagen – dni składkowe, w danym tygodniu jest ich maksymalnie 5;
 • Gewerkte dagen – dni faktycznie przepracowane;
 • Normale uren – godziny w systemie procentowym 100%, a więc godziny podstawowe;
 • Toeslag uren – to godziny ponadwymiarowe, np. te przepracowane w dni świąteczne lub w nocy, za które otrzymasz dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość określa układ zbiorowy pracy (CAO), obowiązujący u Twojego pracodawcy;
 • Onbetaald verlof – godziny urlopowe niepłatne;
 • Wachtdagen compensatie – rekompensata za dzień chorobowy niepłatny.

W poszczególnych kolumnach znajdują się wartości podane liczbowo: np. ilość godzin, kwotowo: np. stawka za jedną godzinę, a także procentowo.

Blok 5:

Jakie są Twoje podatki od dochodu?

W tym bloku znajduje się wyliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jest ono stosunkowo proste do odczytania, ponieważ obejmuje jedynie dwie pozycje – Loonheffing, czyli odprowadzony podatek oraz Netto, czyli kwotę pozostałą do wypłaty.

Blok 6:

Wykaz wszystkich płatności, czyli dodatki, a także potrącenia

Jaka będzie Twoja ostateczna kwota wypłaty? Musisz wiedzieć, że wykazana w bloku 5 kwota netto, nie zawsze jest równoznaczna z kwotą Twojej wypłaty. Agencja pracy tymczasowej zgodnie z warunkami zawartej umowy, potrąci z Twojego wynagrodzenia opłaty za mieszkanie, czy związane z nim rachunki. Informację o tych potrąceniach lub dodatkowych naliczeniach, znajdziesz właśnie w bloku 6. Mogą tam widnieć m.in:

 • Chauffeursvergoeding – dodatek za prowadzenie samochodu służbowego;
 • Inh Huisvesting – odliczenie za mieszkanie. O tym jak wynająć prywatne mieszkanie w Holandii, przeczytasz w linkowanym artykule;
 • Inh. HV GWE Extra – odliczenie za ponadstandardowe zużycie gazu, wody lub energii elektrycznej;
 • Inh. personeelsvereniging – opłata za przynależność do związku Pracowników.

Blok 7:

Czas na podsumowanie!

W tym bloku znajdziesz podsumowanie dokonanych obliczeń na Twoim salaris. Blok ten opisuje, ile zarobiłeś w danym tygodniu oraz jaki jest Twój skumulowany wynik finansowy u danego pracodawcy. Co składa się na najważniejsze elementy Twojej wypłaty? Tak naprawdę najważniejsze dla Ciebie są trzy części tej tabeli:

 • brutoloon – wynagrodzenie brutto Twojej wypłaty;
 • loonheffing – podatek dochodowy;
 • RC WAS – saldo RC, czyli saldo należności (o nim była już mowa w bloku 2).

Blok 8:

Zawiera decyzję o kosztach eksterytorialnych (ET)

Musisz pamiętać również o tym, że holenderskie prawo pozwala agencji pracy tymczasowej na zastosowanie ulgi podatkowej dotyczącej kosztów eksterytorialnych, która obniża wysokość podatku dochodowego dla Pracowników tymczasowych. To czy skorzystasz z tej ulgi, zależy wyłącznie od Ciebie. Musisz jednak wiedzieć, że aby pracodawca mógł ją naliczyć, konieczne jest spełnienie określonych warunków – ich opis znajdziesz w swojej umowie z agencją pracy. Dodatek z tytułu tej ulgi podatkowej na salaris to pozycja Vergoeding ET (N).

Wiesz już jak czytać salaris? Okazuje się, że nie jest to takie trudne!

Na pierwszy rzut oka salaris wydaje się być skomplikowanym i trudnym do rozszyfrowania dokumentem, jednak w rzeczywistości najważniejsze dla Ciebie punkty są jasne i czytelne.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zwróć się do działu administracji i poproś o pomoc z wyjaśnieniem salarisa. Po przeanalizowaniu kilku takich dokumentów, z pewnością będziesz w stanie w pełni samodzielnie sprawdzić poszczególne elementy Twojego wynagrodzenia i zweryfikować, czy zostały poprawnie naliczone. Z formalnościami pomoże doświadczona agencja pracy tymczasowej, która specjalizuje się w pracy w Holandii. O tym przez jaką agencję pracy najlepiej wyjechać do Holandii, piszemy w tym artykule.