Jak udowodnić mobbing w pracy?

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Jak udowodnić mobbing w pracy? 1000 1000 ReadySteadyGo

Holandia to kraj przyjazny Pracownikom, w którym pracodawcy respektują zasady work-life balance. Mimo to, w miejscu pracy, podobnie jak w innych krajach, możesz spotkać się z przejawami dyskryminacji i zachowaniami, które określa się mianem mobbingu. Czy można z nim walczyć? Jak udowodnić mobbing w pracy?

Czym jest mobbing w pracy?

Ze zjawiskiem mobbingu w pracy możesz się spotkać niemal wszędzie, ponieważ do jego wystąpienia wystarczy, że pracujesz z innymi ludźmi.

Definicja mobbingu

Mobbing określa się jako “działania lub zachowania dotyczące Pracownika lub skierowane przeciwko Pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art. 943 KP).

Ta definicja pochodzi z polskiego Kodeksu pracy, jednak w innych krajach, również w Holandii, jest taka sama. Mobbing w miejscu pracy jest więc niczym innym jak zbiorem zachowań, przez które jedna osoba upokarza i poniża drugą, co może wywołać rozstrój zdrowia, obniżenie poczucia własnej wartości, a nawet doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji, jak choroba psychiczna czy śmierć.

Rodzaje mobbingu

Mobbing w pracy może przybierać różne formy. Mówiąc o mobbingu, najczęściej myślimy o rodzaju pionowym (pochyłym), w którym mobberem jest przełożony, a ofiarą mobbingu Pracownik. Relacja może się jednak odwrócić – wówczas ofiara mobbingu to przełożony, a jego oprawcą staje się Pracownik. Mobbing występuje również między Pracownikami na tym samym poziomie, np. współpracownikami z jednego działu, pracującymi na równorzędnych stanowiskach. Wtedy mamy do czynienia z mobbingiem poziomym (horyzontalnym).

Kiedy występuje mobbing?

Otrzymałeś/łaś umowę o pracę, codziennie przychodzisz do pracy i sumiennie wykonujesz swoje obowiązki, ale przełożony i tak “się czepia”. Jeśli sytuacja wydarzy się raz, nie możesz jej nazwać mobbingiem. Aby można było mówić o wystąpieniu mobbingu w pracy, podobne zachowania muszą się powtarzać, a więc był długotrwałe, uporczywe, systematyczne i upokarzające.

Zatem jeśli przełożony lub współpracownik wymaga od Ciebie wykonywania pracy, do której zostałeś/łaś zatrudniony, ponieważ uważa, że pracujesz zbyt wolno lub nieefektywnie, nie jest to jeszcze mobbing. Stanie się nim, jeśli ta sama osoba podczas zwracania Ci uwagi, zacznie Cię, np. obrażać, poniżać przy innych Pracownikach lub rozsiewać plotki o Tobie, co wpłynie na opinię Twoich współpracowników na Twój temat.

Nie lekceważ mobbingu w pracy!

Przepisy holenderskiego prawa pracy chronią Pracowników, dlatego jeśli uważasz, że padłeś/łaś ofiarą mobbingu, nie lekceważ tego, a podejmij odpowiednie działanie. Kłopoty w pracy możesz zgłosić do swojego rekrutera z agencji READY STEADY GO. Opisz mu doznaną krzywdę i poproś o pomoc w dalszym postępowaniu.

Instytucje, do których można zgłosić mobbing

W Holandii działa też szereg instytucji zajmujących się pomocą w sprawie o mobbing w pracy, a także wspierających ofiary mobbingu w walce o swoje prawa. Należą do nich m.in.:

  • Inspectie SZW – holenderski urząd inspekcji pracy. Tam możesz zgłosić naruszenia Twoich praw, przepisów prawa pracy lub wykroczenia związane z BHP.
  • SNCU – stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania przepisów układów zbiorowych CAO dla Pracowników tymczasowych.
  • Juridisch Loket – organizacja udzielająca bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa karnego, pracy, zasiłków, mandatów, itp.
  • Fairwork – organizacja pomagająca ofiarom wykorzystywania i mobbingu w miejscu pracy, a także tym, które stały się obiektem handlu ludźmi.

Pamiętaj jednak, że zgłaszając się do opiekuna lub instytucji z powodu mobbingu, dobrze jest mieć na niego dowód. Warto również korzystać z usług sprawdzonych agencji pracy: Przez jaką agencję pracy najlepiej wyjechać do Holandii?

Szukasz pracy bez wykształcenia i znajomości języka?

A może chcesz poznać realia pracy w Holandii
bezpośrednio od pracowników?

Dołącz do naszej grupy na FB!

Chcesz udowodnić mobbing? Sprawdź, jak to zrobić

Musisz wiedzieć, że nie jest łatwo udowodnić mobbing w pracy, nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. W pierwszej kolejności trzeba odróżnić mobbing od molestowania lub dyskryminacji – temu właśnie służą cztery wymienionej już wyżej wyznaczniki, czyli długotrwałość, systematyczność, uporczywość oraz upokorzenie.

Trzy etapy dowodowe

Chcąc udowodnić mobbing w pracy, będziesz musiał/a przejść przez trzy etapy, które są niezbędne do zebrania odpowiedniego materiału dowodowego. Jako ofiara musisz:

  1. udowodnić, że doszło do naruszenia prawa pracy lub innych przepisów,
  2. udowodnić rozstrój zdrowia,
  3. wykazać związek przyczynowo-skutkowy między złamaniem przepisów a rozstrojem zdrowia.

Na każdym z tych etapów można ponieść porażkę, dlatego im lepiej się przygotujesz, tym większa będzie szansa na sukces.

Dokumentacja mobbingu

Oficjalne notatki i skargi

Zgromadź wszystkie dokumenty, jakie są związane z problematyczną sytuacją. Jeśli sporządziłeś/łaś notatkę i przekazałeś/łaś ją pracodawcy, trzymaj w domu jej kopię. To samo dotyczy ewentualnych skarg na piśmie, również tych składanych do opiekuna z agencji pracy.

Własne notatki

Stwórz też własne notatki. Opisz w nich dokładnie poszczególne sytuacje z miejsca pracy, zanotuj, kto brał w nich udział, kiedy i gdzie miały miejsce (dokładna data i godzina), kto był ich świadkiem. Jeśli to możliwe, zapisy prowadź w swoim ojczystym języku oraz w języku angielskim. To kolejny powód do tego, aby uczyć się angielskiego – o tym jak to zrobić, pisaliśmy w artykule Jak się uczyć angielskiego, żeby z łatwością komunikować się w pracy za granicą?.

SMS-y, maile, listy, itp.

Podstawowym narzędziem komunikacji podczas pracy w Holandii jest telefon komórkowy z holenderską kartą SIM. Jak pisaliśmy w artykule Co zabrać na wyjazd do pracy za granicą?, przydaje się on do kontaktowania się z pracodawcą. To może być Twoja tajna broń – jeśli przełożony lub współpracownicy wysłali do Ciebie SMSy, które mogą udowodnić mobbing, zachowaj je w pamięci telefonu, a nawet wydrukuj, jeśli masz taką możliwość. To samo dotyczy maili, liścików, wiadomości na komunikatorach internetowych, a nawet komentarzy na Facebooku czy Instagramie.

Dokumentacja medyczna

Aby udowodnić rozstrój zdrowia na skutek mobbingu, najlepiej mieć dokumentację medyczną. Zwolnienie lekarskie w pracy w Holandii nie jest wydawane, ale lekarz ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Zwróć więc uwagę, aby zawierała ona stosowne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Przede wszystkim, jeśli ucierpiałeś/łaś na skutek mobbingu, idź do lekarza i pozwól się zbadać. Pamiętaj, że ciężar dowodu przeciwko pracodawcy spoczywa na Tobie jako osobie poszkodowanej, a dokumentacja medyczna to najlepszy dowód na to, że Twoje zdrowie pogorszyło się na skutek działań mobbera.

Zeznania świadków

Udowodnienie mobbingu za pomocą dokumentacji jest możliwe, ale będzie miało jeszcze większą wartość, jeśli zostanie poparte zeznaniami świadków. Jeśli znasz kogoś, kto pracował u tego samego pracodawcy i może potwierdzić opisane przez Ciebie w notatkach sytuacje, poproś o pomoc. Złożenie zeznań przez obecnych współpracowników, którzy nadal pracują u danego pracodawcy, zwykle jest mało prawdopodobne. Ludzie boją się problemów z przełożonymi oraz utraty pracy, dlatego znacznie łatwiej znaleźć świadków wśród byłych Pracowników.

Nagrania rozmów z mobberem

Wydaje się, że najlepszym dowodem na mobbing w pracy jest nagranie z rozmowy z mobberem. Raz nagranych słów trudno się wyprzeć, dlatego nagrania stanowią zwykle niemal niepodważalny dowód. Jednak pamiętaj, aby przed przedstawieniem komukolwiek takiego dowodu sprawdzić, czy jest on zgodny z holenderskim prawem. To konieczne, aby nie mieć kolejnych kłopotów. Taką informację możesz uzyskać, kontaktując się z jedną z wyżej wymienionych instytucji.

Jak chronić się przed mobbingiem?

Nie ma jednego, najlepszego sposobu na to, aby uchronić się przed doświadczeniem mobbingu w pracy. Pamiętaj jednak, że jako ofiara, nie możesz być bierny/a. Rozmawiając z mobberem, zadbaj, aby towarzyszyła Wam inna osoba lub po prostu unikaj pozostawiania z nim sam na sam. Nie usuwaj się w cień, ale reaguj i szukaj pomocy.

Najważniejsze jest to, aby wybierać sprawdzonych i rzetelnych pracodawców. To zapewnia wyjazd do pracy organizowany przez agencję READY STEADY GO. Współpracujemy tylko z tymi holenderskimi pracodawcami, którzy mają dobrą opinię i traktują swoich Pracowników z szacunkiem. Sprawdź, dlaczego warto szukać pracy z agencją READY STEADY GO, jak napisać CV do pracy w Holandii i aplikuj na wybrane stanowisko już dzisiaj.